Matematický slovník


CZECH ENGLISH
efektivní, konstruktivní effective
ekvidistantní equidistant
ekvipotentní equipotent
ekvivalence equivalence
ekvivalentní (podmínky) equivalent (conditions)
elementární elementary
eliminace elimination
eliminační metoda elimination method
elipsa ellipse
elipsoid ellipsoid
eliptický elliptic
elipticky elliptical
empirický empiric,empirical
endomorfismus endomorphism
ergodická teorie ergodic theory
entropie entropy
epicykloida epicycloid
epimorfismus epimorphism
eukleidovský prostor euklidean space
eulerovský eulerian
evoluta evolute
evolventa evolvent, involute
exaktní exact
excentrický eccentric
existence existence
existenční (kvantifikátor) existential (quantifier)
existovat exist
explicitní explicit
exponenciální funkce exponential function
exponenciála, exponenciální exponential
exponent exponent
extrapolace extrapolation
extremální extremal
extrémní extreme
extremum extremum


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ