Vsazování zátek do otvorů nádob a jejich zpětné vytahování

Vsazování zátek

Pomůcky: zátka, nádoba s hrdlem
Postup: Vyzkoušíme správnou velikost zátky a poté zátku zasuneme s mírným otáčením,do hrdla příslušné nádoby.

 

Nasazování pryžových hadic na skleněné trubice

Pomůcky: předem zastřižená hadice, voda, mýdlový roztok nebo glycerol, skleněná trubice
Postup: Navlhčíme konec skleněné trubice vodou, mýdlovým roztokem nebo glycerolem. Uchopíme hadici a působením mírné síly ji nasuneme na ovlhčenou skleněnou trubici.

 

Stahování pryžových zátek ze skleněných trubic

Pomůcky: skleněná trubice s nasunutou pryžovou hadicí, utěrka
Postup: Skleněnou trubici uchopíme těsně u hadice utěrkou. Uchopíme hadici a mírným tahem ji stahujeme. Popř. hadici rozřízneme a oddělíme od skla.

 

Uvolňování zátek a „zamrzlých“ zábrusů

Pomůcky: nádoba se zátkou
Postup: Nádobu uchopíme za hrdlo těsně u zátky a zátku uvolňujeme kývavými pohyby. „Zamrzlý“ zábrus uvolníme nejsnadněji tak, že láhev uchopíme oběma rukama za tělo láhve a zábrusem velmi opatrně klepeme o dřevěnou podložku. Pokud toto nepomůže a uvnitř láhve je roztok, pokusíme se mezi zátku a zábrus vpravit malé množství rozpouštědla. Zrakem sledujeme, až se rozpouštědlo dostane na spodní okraj zábrusu. Pokud není možno nyní otevřít láhev kroucením, můžeme zopakovat jemné klepání.