Řezání skleněných trubic, tyčinek, otavování jejich konců

Řezání skleněných trubic

 1. Skleněnou trubici uchopíme levou rukou těsně vedle místa, kde chceme sklo rozdělit
 2. Uchopíme nůž na sklo (nebo trojhranný pilník). Ostří nasadíme kolmo ke skleněné trubici a palcem přitiskneme shora. Pomalým otáčením trubiceasio 1/3 obvodu, vytváříme vryp
 3. Poté uchopíme trubici oběma rukama tak, aby se palce dotýkaly proti naříznutému místu. Oddělení obou částí trubice docílíme tlakem obou palců a současným oddalováním obou rukou

Řezání skleněných trubic

 

Otavování konců skleněných trubic

 1. Skleněnou trubici uchopíme tak, aby bylo možné jí pravidelně otáčet
 2. Konec trubice předehřejeme ve svítivém plameni. Pozvolným zvyšováním přívodu vzduchu zvyšujemeteplotu plamene
 3. Konec trubice otavujeme v oxidační zóně plamene za stálého otáčení trubice a její správné polohy (otavovaný konec trubice musí být rovnoměrně zahříván kolmo k plameni)
 4. Zkontrolujeme zaoblení stran, světlost trubic a otavenou trubici odložíme na nehořlavou podložku

 

Výroba kapátka

 1. Trubici uchopíme na obou koncích tak, abychom jí mohli volně otáčet a tím ji rovnoměrně zahřívat
 2. Pravidelně otáčíme trubicí v nesvítivé části plamene až do natavení skla, což se projeví oranžovým zbarvením skloviny
 3. Poté vyjmeme trubici z plamene a mírně ji vytáhneme směrem do obou konců
 4. Necháme trubici zchladnout, oddělíme od sebe dvě kapátka, které na obou koncích otavíme přiloženímk povrchu plamene

Výroba kapátka