Postup titrování, aj

Pracovní postup

Příprava přibližně roztoku (COOH)2 o látkové koncentraci 0,5 mol/dm3

  1. Na analytických vahách zvážíme s přesností na 0,1 mg lodičku a na ni pak s toutéž přesností navážíme 6,2 až 6,4 g (COOH)2 · 2H2O.
  2. Do hrdla odměrné baňky (100 cm3) vsuneme nálevku s dlouhou stopkou tak, aby konec stopky nálevky byl pod kruhovou značkou, která udává objem 100 cm3.
  3. Kyselinu šťavelovou naváženou na lodičce beze zbytku spláchneme destilovanou vodou ze střičky do odměrné baňky.
  4. Zbytky kyseliny, které ulpí na nálevce, spláchneme rovněž do baňky. Rozpustíme pevnou kyselinu šťavelovou a baňku doplníme destilovanou vodoupo značku (spodní okraj menisku roztoku musí ležetna kruhové značce).

Faktorizace roztoku NaOH o látkové koncentraci 1 mol/dm3

  1. Byretu naplníme pomocí nálevky roztokem NaOH, jehož faktor stanovujeme. Vyčkáme, až se hladina ustálí a pak odečteme s přesností na 0,01 cm3 polohu spodního menisku kapaliny.
  2. Do titrační baňky odpipetujeme 20 cm3 připraveného roztoku (COOH)2 o přibližné látkové koncentraci 0,5 mol/dm3 (pipetu nejdřív roztokem propláchneme), přidáme 2-3 kapky roztoku fenolftaleinu a titrujeme hydroxidem sodným z byretyza stálého promíchávání roztokem v baňce do červenofialového zbarvení.
  3. Titraci provedeme celkem 3x a pro výpočet faktoru použijeme průměrnou hodnotu spotřeby hydroxidu sodného z těchto tří titrací. Naměřené hodnoty i vypočítané faktory uvedeme v protokolu do tabulky.

Navážka
COOH)2 · 2H2O

f
roztok (COOH)2
o látkové koncentraci
0,5mol/dm3
s1
s2
s3
Ø s
f1
roztoku NaOH
o látkové koncentraci
x mol/dm3
             
s1, s2, s3………spotřeba 1,2,3
Ø s………průměrná spotřeba
1 cm3 roztoku NaOH o látkové koncentraci 1,0 mol/dm3 NaOH………63,03 mg H2C2O4 · 2H2O