Práce s odměrnou baňkou

Postup práce s odměrnou baňkou

Do baňky nejprve vpravíme ředěnou látku, v závislosti na její formě jedním z následujících způsobů:

  • a) ve formě roztoku (pipetou). Pro přesnou práci se vyžaduje, aby roztok byl napipetován přímo pod rysku na hrdle odměrné baňky (kapičky ulpělé nad ryskou zkreslují celkový objem roztoku odměřeného baňkou).
  • b) pevnou látku (do hrdla odměrné baňky vsuneme nálevku, do ní vsypeme rozpouštěnou látku a pak ji z navažovací nádobky i z nálevky spláchneme rozpouštědlem do odměrné baňky. Pro přesnou práci se vyžaduje, aby ústí nálevky sahalo pod rysku na hrdle odměrné baňky (kapičky ulpělé nad ryskou zkreslují celkový objem roztoku odměřeného baňkou). Nejprve rozpustíme látku v menším objemu kapaliny, teprve pak baňku doplníme po rysku.

Když je pevná látka zcela rozpuštěná, velmi opatrně doplníme rozpouštědlo tak, aby se dolní okraj menisku dotýkal rysky. K tomu účelu je nutné, abychom se v závěrečné fázi přidávání rozpouštědla dívali přímo na rysku (ryska v úrovni oka), aby vypadala jako čárka (ne jako elipsa). Poslední kapky rozpouštědla přidáváme jednotlivě, buď pipetou, nebo ze střičky. Nesmíme přelít.

Jednotlivé kapky ze střičky můžeme obdržet následujícím způsobem: Střičku otočíme špičkou do výlevky a obvyklým způsobem vystříkneme část kapaliny. Po povolení tlaku zůstane v ústí střičky několik kapiček. Ty pak jemným tlakem vpravíme do odměrné baňky.

Měli bychom dbát na to, aby kapičky rozpouštědla kapaly přímo do baňky a nezůstávaly na hrdle nad rysku, kde zkreslují měřený objem.

Po doplnění baňky po rysku ji důkladně uzavřeme, otočíme vzhůru dnem a důkladně zamícháme.

Správný boční pohled na rysku odměrné baňky Pohled na rysku správně naplněné odměrné baňky Míchání obsahu odměrné baňky

Je nezbytné, aby na každé odměrné baňce byl připevněn štítek s informacemi o jejím obsahu, koncentraci, datu přípravy roztoku, autorovi apod. Odměrné baňky nelze vystavovat vyšším teplotám než 80°C až 100 °C. Baňky se vlivem tepla roztahují a návrat do původního objemu je velmi pomalý, někdy zůstanou deformované navždy. Odměrné baňky se proto nesmí sušit ve vyhřívaných sušárnách. Ohřívat kapalinu v odměrné baňce na kahanu nebo na elektrickém ohřívači je také zcela nepřípustné.

Přehrát video