Míchání

Míchání kapaliny krouživým pohybem reakční nádoby

Postup: Mícháme krouživými pohyby reakční nádobkou. Při titraci držíme nádobku s míchaným vzorkem v méně šikovné ruce, abychom mohli šikovnější rukou ovládat uzávěr byrety.

 

Míchání kapaliny skleněnou tyčinkou

Pomůcky: skleněná tyčinka
Postup: Provádíme náležitým a dostatečně intenzivním mícháním správným koncem skleněné tyčinky. Po skončení práce buď tyčinku ihned očistíme, nebo (pokud míníme později pokračovat s mícháním téhož vzorku) ji umístíme do kádinky vyhrazené k tomuto účelu.

 

Míchání kapaliny na elektromagnetické míchačce

Postup: Do nádoby se vzorkem opatrně po nakloněné stěně vložíme míchadélko (napřed je nutno zkontrolovat, že je skutečně celé zatavené v chemicky odolném obalu). Míchadélko do nádoby nesmíme vhodit, aby nedošlo k rozbití nádoby nebo obalu míchadélka. Pak nádobku s míchadélkem umístíme na střed plochy elektromagnetické míchačky a zapneme míchání. Seřídíme polohu nádoby a rychlost míchání tak, aby míchání bylo pravidelné a míchadélko z nádoby nevyskakovalo. Pokud je v nádobce s roztokem a míchadélkem ještě nějaké další laboratorní vybavení (např. elektroda při titraci), je nutné zachovat vzdálenost mezi míchdélkem a tímto vybavením alespoň 2 cm. V opačném případě by mohlo dojít k mechanickému poškození tohoto vybavení.

 

Míchání kapaliny pomocí třepačky

Postup: Nádobku se vzorkem důkladně uzavřeme, umístíme na plošinu vypnuté třepačky a důkladně připevníme k třepačce. Pak třepačku zapneme. Třepání nesmí být příliš intenzívní. Třepačku je nutno pravidelně kontrolovat, jestli se neuvolnila zátka, úchyt, jestli vzorek nevystřikuje ven z nádobky a podobně.