Odsypání pevné látky z navažovací nádoby

Odsypání tuhé látky z navažovací nádoby

Postup: Látku z navažovací nádobky buď přímo odsypeme do cílové nádoby (má-li široký otvor, např. kádinka), nebo odsypání provedeme přes nálevku (pokud cílová nádoba má úzký otvor, např. odměrná baňka nebo zkumavka). Podle konkrétního popisu práce můžeme zbytky navažované látky do cílové nádoby spláchnout rozpouštědlem (nejčastěji vodou) ze střičky nebo pipety.

 

Odsypání tuhé látky ze zásobní nádoby

Odsypání tuhé látky přímo z nádoby volíme jen někdy. Např. při vážení je to postup naprosto nevhodný. V okolí vah musí být čisto (nesmí se tam tedy nic rozsypat) a nesmějí tam být otřesy (odklepávání látky z láhve tedy nepřipadá v úvahu).

Postup: Láhev odzátkujeme a zátku odložíme vnější stranou na stůl. Láhev uchopíme nálepkou do dlaně. Nezvedáme ji za zábrus. Bez rozsypání odsypeme požadované množství látky (např. odklepáváním) do určené nádoby. Po skončení odběru láhev neprodleně uzavřeme. Případně rozsypanou látku uklidíme.