Laboratorní kahany

Lihové kahany

slouží k zahřívání vzorků, zejména ve školní laobratoři. Jejich nevýhodou je nízká dosažená teplota a snadná mechanická poškoditelnost. Výhodou je značné omezení nebezpečí výbuchu (únik plynu apod.). Na následujících obrázcích jsou fotografie nebo schémata různých lihových kahanů.


Lihový kahan Lihový kahan Lihový kahan Lihový kahan Lihový kahan

Plynové kahany

Laboratorní kahany slouží k zahřívání a žíhání vzorků. Vyrábějí se buď na líh, nebo na zemní plyn nebo propanbutan. Palivo kahanů nelze zaměňovat! Zde jsou obrázky různých plynových kahanů.


Kahan Bunsenův Kahan Bunsenův s ventilem Mikrokahan Bunsenův s ventilem Kahan Tecluho Kahan Tecluho s ventilem Kahan Mékerův s ventilem Kahan Mékerův s ventilem