Hadice

se vyrábějí z různých materiálů, které jsou vůči jednotlivým chemickým látkám různě odolné (viz následující tabulka):

 
PE
PP
PVC
SI
SBR
PTFE
Aceton
1-3
1-3
4-5
2-3
4-5
1-2
Amoniak 25%
1
1
1-2
1
2-3
1
Butanol
1
1-3
3-4
2-3
4-5
1
Eter
4
4
4
4
5
1
Ethanol 50%
1
1
1-3
1
3-5
1
Hexan
3-4
2-3
3-4
2-4
3-5
2-4
Kyselina solná 20%
1
1
1-3
2-3
3-5
1
Kyselina sírová 95%
3-4
3-4
2-4
3-4
5
1
Kys. dusičná 50%
2-4
3-4
2-4
3-5
5
1
NaOH 30%
1
1
1-3
2-3
3-5
1

Zkratky:
PE-polyetylen, PP-polypropylen, PVC-polyvinylchlorid, PTFE-polytetrafluoretylen, SI-pryž na bázi silikonového kaučuku, SBR-pryž na bázi butadienstyrenového kaučuku
Chemické odolnosti vybraných materiálů vůči některým rozpouštědlům: 1-stálý, 2-prakt.stálý, 3-podmíněně stálý, 4-nestálý, 5-rychlá degradace.


Hadice PVC transparentní Hadice silikonová transparentní Hadice VITON Hadice PTFE netransparentní Hadice ke kahanu