Žíhání v chemických kleštích, trianglu, v žíhacím kelímku

Žíhání v žíhacím kelímku umístěném na trojnožce v trianglu

Pomůcky: trojnožka, triangl, žíhací kelímek, laboratorní plynový kahan
Postup: Na trojnožku umístíme triangl tak, aby byly jeho cípy mírně ohnuté. Do trianglu pak vložíme žíhací kelímek. Seřídíme kahan na nesvítivý výhřevný plamen a vložíme jej pod kelímek. Žíháme po dobu zhruba 20 minut.

Žíhací kelímek