Vakuová technika

Ruční vývěva

Jejím základem je válec, ve kterém se pohybuje píst. Pohyb pístu je ovládán stisknutím rukou. Pomocí této vývěvy lze snížit tlak asi na 80 % atmosférického tlaku. Ruční vývěva může být dodávána s manometrem nebo bez něj.

Ruční vývěva

Vodní vývěva

je jednoduché zařízení pro snížení tlaku v reakční aparatuře (fungující na známém principu, že zúženým místem trubice proudí kapalina rychleji a při nižším tlaku). Schéma vodní vývěvy je znázorněno níže. Číslem 1 je označena přívodní trubice, číslo 2 označuje vlastní tělo vývěvy, číslo 4 označuje trysku vývěvy a konečně číslo 3 je trubice, na kterou se napojuje systém, ve kterém chceme dosáhnout sníženého tlaku.

Schéma vodní vývěvy

Vodní vývěva bývá nejčastěji skleněná. Hodnota dosažitelného vakua je omezena vlastní konstrukcí vývěvy (průměrem trysky), tlakem vody v potrubí a tenzí vodní páry při dané teplotě. Při použití vodní vývěvy je nutné mít přívod vody puštěn na maximum a případné regulace hodnoty vakua provádět nikoli uzavíráním přívodu vody, nýbrž připouštěním vzduchu. Po skončení provozu vývěvy se nejprve do evakuovaného systému vpustí vzduch, teprve potom se uzavře přívod vody do vývěvy. Při nedodržení tohoto postupu hrozí nasátí vody do evakuovaného systému. Při použití vodní vývěvy se mezi destilační aparaturu a vývěvu vkládá pojistné zařízení tvořené většinou promývačkou, které slouží k zachycení vody, která je při eventuálním poklesu tlaku vody v potrubí nasávána zpět.

Vodní vývěva Vodní vývěva Schéma doporučeného zapojení vodní vývěvy k aparatuře přes pojistnou promývací láhev

Motorové vývěvy a vakuové stanice

jsou zařízení, pomocí kterých je možné po delší dobu (řádově např. desítky minut až hodiny) snižovat tlak v určitých částech aparatury až na poměrně nízkou hodnotu (cca 1 %-0,01 % atmosférického tlaku). Při použití olejové vývěvy se mezi aparaturu a vývěvu vkládá vymrazovací zařízení, které zabraňuje tomu, aby se páry ze vzorku dostaly až do oleje ve vývěvě a znehodnotily jej.

Membránové vývěvy

Vývěva membránová jednokomorové KNF - Standardní provedení Vývěva membránová jednokomorové KNF - Standardní provedení Vývěvy membránové vícekomorové - samovysoušecí KNF Vývěvy membránové Vacuubrand Vývěvy membránové Vacuubrand
Vývěvy membránové Vacuubrand Vývěvy membránové čtyřstupňové Vacuubrand

Rotační vývěvy

Rotační olejové vývěvy jednokomorové LAVAT Rotační olejové vývěvy dvoukomorové LAVAT Rotační olejové vývěvy jednostupňové Vacuubrand

Hybridní vývěva – kombinace olejové a membránové vývěvy

Hybridní chemická vývěva Vacuubrand

Vakuové jednotky

Vakuová jednotka Vakuová jednotka KNF Labobase Membránová jednotka Vacuubrand Automatická vakuová stanice Vacuubrand Automatická vakuová stanice Vacuubrand

Rotační vakuové odparky

Na zdroj vakua je připojena baňka (často hruškového tvaru) obsahující vzorek, která během práce odparky rotuje. Tím se zvětší povrchová plocha vzorku a urychlí se odpařování těkavější složky/rozpouštědla. Zařízení se používá k destilaci za sníženého tlaku, ale i k jiným operacím (zahušťování, vysoušení, krystalizace).


Nádoba odpařovací (hruškový tvar) Nádoba jímací (kulový tvar) Rotační vakuová odparka VV Micro Rotační vakuové odparky Laborota 4010/4011 digital Rotační vakuová odparka
Poloprovozní rotační odparky Heidolph Poloprovozní rotační odparky Heidolph Poloprovozní rotační odparky Heidolph