Závěrečné zkoušky studujících doktorského studia

 

Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou k SDZ předložíte také teze disertační práce, pokud tento požadavek stanoví oborová rada. Přihlášku včetně patřičných příloh podáváte na oddělení Výzkumu, kvality a akademických záležitosti.

Datum konání SDZ navrhuje oborová rada a stanoví děkan v nejbližším možném termínu. SDZ proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky, nebrání-li tomu závažné důvody, o kterých musíte být informováni.

Bez popisku

Obsah SDZ

Státní doktorská zkouška prověřuje teoretické a metodologické znalosti vztahující se k oboru studia. Cílem je prokázat připravenost studenta k samostatné vědecké činnosti v daném oboru.

Obecné požadavky SDZ jsou součástí obsahu programu, o případných dalších navazujících požadavcích stanovených oborovou radou budete informován nejméně 4 týdny před termínem konání zkoušky.

SDZ se koná před komisí v jazyce, v němž je studijní program uskutečňován.

Součástí může být i rozprava o tezích disertační práce, je-li takto stanoveno oborovou radou.

Neprospějete-li u státní doktorské zkoušky, můžete ji opakovat nejvýše jednou, a to v termínu, který stanoví děkan na návrh oborové rady tak, aby proběhl nejpozději do konce následujícího semestru.

Další zajímavé informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info