Bakalářské (asistentské) praxe

Informace k praxím v bakalářském studiu

Praxe v bakalářském studiu (tzv. asistentská praxe) je povinně volitelná a spočívá buď v působení studujících v roli asistenta pedagoga ve školní třídě (Asistentská praxe - asistent pedagoga), nebo v individuálním doučování žáků základní a střední školy (Asistentská praxe - doučování).

Co je náplní asistentské praxe?

Během praxe budete spolupracovat s učiteli a učitelkami na činnostech spojených s rolí asistenta pedagoga ve školní třídě. Konkrétní náplň asistentské praxe si stanovíte na začátku výkonu praxe ve škole. Tuto ranou zkušenost vaši starší kolegové a kolegyně velmi oceňují, protože většinou přišli na pedagogickou fakultu s tím, že chtějí učit nebo pracovat v oblasti vzdělávání a mít kontakt s žáky.

Během semestru se zúčastněte úvodní organizační schůzky a závěrečné skupinové evaluace. Využít můžete skupinovou nebo individuální supervizi v předem vypsaném termínu na PdF MU (na supervizi se přihlásíte v ISu).

„Co si odnáším z praxe?
Žáci potřebují být zapojení, chtějí pochopení od učitele a potom budou i oni chápat. Čas strávený portfoliem nebo projekty má smysl.“

Karolína, studentka na praxi u podnikavého učitele

V čem spočívá činnost asistenta pedagoga ve školní třídě?

Příklady výukové činnosti

vedení výukových aktivit

„Dozvěděla jsem se, jak z jednotvárné výuky vytvořit zajímavou hodinu pomocí vložení zábavných vzdělávacích aktivit (laicky řečeno, jak rozbít hodinu na menší části, ve kterých žáci udrží pozornost).“

Monika, jarní semestr 2023

individuální práce s dítětem

„Individuálně jsem například pracoval s některými dětmi. Připravoval jsem pro děti různé aktivity. Vyřizoval jsem nějaké administrativní věci“

Petr, jarní semestr 2023

samostatná výuka dle domluvy s učitelem

„Vyzkoušela přímo si připravit vyučovací hodinu. Konkrétně to byly hodiny 2 a to matematika a Český jazyk. Jsem za tuto zkušenost ráda, protože mi to ukázalo, jak pracovat s časem.“

Aneta, jarní semestr 2023

asistence žákům dle instrukce učitele

„Mohla jsem si vyzkoušet i práci se studentem, který má diagnostikovaný Aspergerův syndrom. Byla jsem součástí přehodnocení jeho doporučení a adaptace dle aktuálních potřeb.“

Bára, jarní semestr 2023

práce se skupinou – vedení skupinových aktivit, práce v centrech činností, práce s třídním klimatem

„Praxe byla pro mě přínosem v tom ohledu, že jsem měl možnost vyzkoušet, jak žáci reagují na způsob, jakým prezentuji svůj výklad. Poznal jsem, jaké jsou moje schopnosti držet se tématu a reagovat na změny nálady ve třídě.“

Tomáš, jarní semestr 2023

tandemová výuka

„Vyučovací hodiny jsem vedla ještě s další studentkou, vyzkoušely jsme si i tandemovou výuku, kde jsme se společně doplňovaly.“

Jitka, jarní semestr 2023

Co je tandemová výuka?

... a dalších činností na praxi

 • výroba pomůcek
 • kopírování výukových materiálů
 • příprava komunitního kruhu
 • stínování asistenta pedagoga
 • seznámení se s agendou školy – elektronický systém, harmonogram písemek, zápis úkolů
 • konzultace způsobů řešení nestandardních situací ve škole (v kolektivu učitelů)
 • dohled na chodbách, na cestách (doprovod na sportovní akce, exkurze aj.)
 • seznámení se s ŠVP, dokumenty
 • účast na pedagogických radách a třídních schůzkách
 • pomoc ve školní družině
 • pomoc při projektových dnech nebo školní exkurzi

Zpětná vazba z praxí

„Každé dítě je individuální a potřebuje také takový přístup. V průběhu vyučování, a nejen tehdy, je možné vypozorovat osobnosti dětí, a tímto také nastavit metody pro jejich další vzdělávání. Trpělivost, respekt, empatie, a schopnost vžít se do role žáka, je důležitým faktorem pro zdokonalování nejen sama sebe, ale také profesionálního rozvoje.“

Nela, studentka ASISTENTSKÉ PRAXE-ASISTENT PEDAGOGA v jarním semestru 2023

„I really have learned a great many things from my mentor, especially this semester in regard to classroom management as we had to deal with an issue of cyber bullying. As a result, I was able to work with other professionals in my school to resolve this issue and deal with the children involved and be a part of the discussion regarding internet usage in our school.“

Lucy, studentka PRACTICE TEACHING ASSISTANT v jarním semestru 2023

„Několikrát jsem se dostala do situace, kdy výuka nešla přímo podle mého očekávání. Třeba že žáci nechápali probírané učivo a mně došly nápady, jakým jiným způsobem jim ho vysvětlit. Bylo pak dobré se zeptat provázejícího učitele, jak lépe situace zvládnout a jakým jiným stylem učivo žákům podat.“

Jana, studentka OBOROVÉ TANDEMOVÉ PRAXE v jarním semestru 2023

Získejte pedagogické zkušenosti díky užší spolupráci s Katedrou pedagogiky a zapojte se do našich aktivit:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info