Závěrečné zkoušky studujících magisterského studia

 

Bez popisku

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je realizovaná jako odborná rozprava nad vylosovaným tématem z okruhů s oporou o vhodně vybrané dokumenty z praxe, předložené ve studentském portfoliu.


Témata z okruhů SZZ jsou složena z pedagogické a psychologické otázky (student si losuje jeden okruh, který obsahuje část pedagogickou i psychologickou). Žádoucí je vhodně propojit v čase 20 minut pedagogický a psychologický pohled na vylosované téma s oporou o studium doporučených vybraných zdrojů, uvedených u každého tématu. Cílem takto pojaté státní závěrečné zkoušky je podpořit u budoucích absolventů schopnost aplikovat pedagogické a psychologické znalosti do učitelské praxe, překlenout propast mezi teorií a praxí.


Součástí okruhů SZZ jsou aplikační a portfoliové úkoly, které vychází z úkolů realizovaných ve studiu na PdF MU. Pokud jste níže zmíněné aplikační a portfoliové úkoly v rámci studia nerealizovali, nejsou součástí Vašeho portfolia u SZZ. Promyslete daný portfoliový úkol teoreticky ve vazbě na Vaše zkušenosti z praxe, popřípadě si doplňte jiné – vámi již zpracované dokumenty (např. z jiných předmětů, praxí), které propojíte s teorií. Student si tedy při přípravě na zkoušku vybírá z portfolia dokumenty, na nichž demonstruje porozumění teorii v praxi a tyto dokumenty u zkoušky využívá. Portfolio nabídne komisi, jejíž členové ho mohou u zkoušky využít k dalším dotazům.


Student je u zkoušky hodnocen na základě kritérií uvedených v kapitole 3, jimž doporučujeme věnovat pozornost. Jejich znalost umožní studentům více porozumět požadavkům u zkoušky a lépe se na státní závěrečnou zkoušku připravit.

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie pro navazující magisterské studium

https://www.ped.muni.cz/student/bc-a-mgr-studium/statni-a-zaverecne-zkousky#okruhy-szz

Další zajímavé informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info