Výzkum na katedře

 

Katedra pedagogiky se zaměřuje na realizaci základního a aplikovaného výzkumu především v oblasti učitelského vzdělávání.

Řešená témata výzkumu učitelského vzdělávání:

  • Profesní příprava budoucích učitelů
  • Reflexe učitelské praxe
  • Evaluace přípravného učitelského vzdělávání
  • Práce studentů/studentek učitelství s žákovskou diverzitou, diferenciací a personalizací výuky
  • Moc a řízení třídy u studentů/studentek učitelství a učitelů/učitelek
  • Praktické a tacitní znalosti u začínajících učitelů/učitelek
  • Hodnocení žáků učitelem/učitelkou a žákovské sebehodnocení

Základní výzkum

Základní výzkum realizujeme především v rámci získaných projektů, např. od Grantové agentury České republiky (GAČR), Horizont, European Science Foundation (ESF).

Na naší katedře byly v posledních letech řešeny následující grantové projekty (klikněte na odkazy pro bližší informace):

Aplikovaný výzkum

Aplikovaný výzkum slouží k získání nových poznatků zaměřených na konkrétní využití ve vzdělávací praxi. Aplikovaný výzkum řešíme především v získaných projektech, např. od Technologické agentury ČR (TAČR/ÉTA).

Na naší katedře byly v posledních letech řešeny následující projekty TAČR:

Specifický výzkum

Projekty vysokoškolského specifického výzkumu jsou prováděny studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, které jsou bezprostředně spojeny s jejich vzděláváním. Cílem podpory je posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na fakultách.

Na naší katedře byly v posledních letech řešeny následující roční projekty přidělené Grantovou agenturou Masarykovy univerzity:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info