Mapa profesního rozvoje studentů učitelství

Projekt je podpořen Otevřeno, z. s. a nadačním fondem ABAKUS
1. 1. 2023 - 30. 6. 2024

Díky projektu studující hlouběji porozumí významu a přínosu učitelské propedeutiky a její provázanosti s oborovou didaktikou v pregraduální přípravě.

Mapa profesního rozvoje bude zpracována digitálně jako vizuální síť. Provázání předmětů ped-psy modulu spolu s didaktikou geografie v mapě profesního rozvoje bude představovat modelový příklad funkčně integrované pregraduální přípravy.

Řešitelský tým podpořeného projektu

Cíle projektu

Cílem projektu je posílit dopad pregraduální přípravy na rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů a učitelek.

Umožňujeme studujícím na Pedagogické fakultě MU sledovat, co se učí a jaké kompetence během studia rozvíjejí.

Přinášíme vyučujícím na Pedagogické fakultě MU novou příležitost, jak zvědomovat studujícím výstupy učení v jednotlivých předmětech a orientovat je procesu dosahování profesních kompetencí podle SKPKS.

Otevíráme příležitost pro formativní sebehodnoticí proces kompetencí v pregraduální přípravě budoucích učitelů a učitelek.

Jak postupujeme?

  • 1) definujeme jádrové výstupy učení jednotlivých předmětů ped-psy modulu a didaktiky geografie
  • 2) identifikujeme možné provazby jádrových výstupů s kompetencemi popsanými ve Standardu kvality profesních kompetencí studentů učitelství
  • 3) vytváříme mapu profesního rozvoje, která studujícím umožní reflektovat jejich učební pokrok
  • 4) proškolujeme vyučující předmětů pedagogicko-psychologického modulu v práci s mapou profesního rozvoje v jednotlivých předmětech
  • 5) zjišťujeme, co práce s mapou profesního rozvoje ve výuce obnáší
  • 6) vyhodnocujeme, co mapa profesního rozvoje a práce s ní studujícím a vyučujícím přináší
Ukázka mapy profesního rozvoje s jádrovými výstupy

Podívejte se, jak mapa profesního rozvoje navazuje na SKPKS (akt. 25. 2. 2024)

Projekt je podpořen Otevřeno, z. s. a nadačním fondem ABAKUS.

Bez popisku

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info