Didaktická pomůcka karty BEZRÁKOSKY

Sada karet je didaktickou pomůckou nejen pro studující učitelství, ale pro všechny, kdo vyučují.

 

Jste učitel/učitelka a řešíte ve výuce stále dokola projevy nekázně bez kýženého výsledku? Docházejí Vám nápady, jak dál?

Pak jsou tu právě pro Vás Karty BEZRÁKOSKY!

Nedostatečná podpora studujících učitelství a začínajících pedagogů/pedagožek v oblasti řešení kázně je jedním z problémů, kterým pedagogická obec musí čelit. Nesprávný classroom management často vede k problematické realizaci obsahového kurikula, demotivaci žáků/žákyní i učitelů/učitelek. Cílem pomůcky je poskytnout konkrétní nástroje, které mohou jednoduše pomoci v problematických situacích.

Realizační tým: Miroslav Jurčík, Jan Nehyba, Barbora Bišková, Ladislav Nagy
Ilustrace: Michaela Křupalová
Grafická úprava a sazba: Filip Burš

Realizace didaktické pomůcky byla financována Fondem rozvoje Masarykovy univerzity: MUNI/FR/0978/2019 “Inovace výukových materiálů pro studenty učitelství v oblasti řešení kázeňských problémů”

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info