Ocenění členů katedry pedagogiky

2023

Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.

Odborná asistentka

Cena MUNI Scientist

Jana Obrovská převzala cenu za publikaci Obrovská, J., Svojanovský, P., Kratochvílová, J., Lojdová, K., Tůma, F., & Vlčková, K. (2023). Promises and challenges of differentiated instruction as pre-service teachers learn to address pupil diversity. Journal of Education for Teaching, 1-18.

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra pedagogiky

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vzdělávání a výchovy

Jana Kratochvílová převzala Medaili MŠMT v oblasti vzdělávání a výchovy - nejvyšší ocenění v této oblasti, které MŠMT uděluje.

Mgr. Eva Bumbálková, Ph.D.
Cena prorektorky pro výzkum a doktorské studium za excelentní výsledky v doktorském studiu

Mgr. Eva Bumbálková, Ph.D. a její školitelka doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. získaly Cenu prorektorky pro výzkum a doktorské studium za excelentní výsledky v doktorském studiu.

2022

Mgr. Gabriela Šimková
Cena děkana Pedagogické fakulty MU

Mgr. Gabriela Šimková získala Cenu děkana Pedagogické fakulty MU za semestrální e-learningový kurz Virtuální třída.

Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.
Cena MUNI Scientist

Mgr. Jan Nehyba, Ph.D. převzal cenu za publikaci Nehyba, J., Juhaňák, L., & Cigán, J. (2021). Effects of Seating Arrangement on Students' Interaction in Group Reflective Practice. The Journal of Experimental Education, 91(2), 249-277.

2020

doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Cena MUNI Scientist

doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. získala cenu za publikaci Lojdová, K. (2019). Socialization of a student teacher on teaching practice into the discursive community of the classroom: Between a teacher-centered and a learner-centered approach. Learning, Culture and Social Interaction, 22, 100314.

2017

doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Cena České asociace pedagogického výzkumu za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci

doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. získala cenu v kategorii cizojazyčná publikace za publikaci Lojdová, K. (2016). The end of academic freedom in the era of neoliberalism? Pedagogická orientace, 26(4), 605–630.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info