Bakalářské studium

Informace pro uchazeče o studium

Výsledy ankety mezi uchazeči PdF MU (OPEN DAY, 17. 9. 2022)

Pojďte se s námi dozvědět více o učitelské profesi 

Jaká je náplň práce učitele*ky? Jak vypadá život ve sborovně po konci vyučování? Jak funguje školní poradenské pracoviště? 

Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte během studia na PdF MU v předmětech pedagogicko-psychologické modulu. Na této stránce se seznámíte s vyučovanými předměty a profilem absolventa*ky bakalářského studia. Těšíme se na Vás! 

Vyučované předměty v pedagogicko-psychologickém modulu

Co je ped-psy modul?

... rozvíjí potřebné pedagogické kompetence
... zahrnuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Studující realizují vlastní projekty, komunikační výstupy, diskutují nad videozáznamy z výuky, pracují s diagnostickými a autodiagnostickými nástroji, analyzují a interpretují výzkumná data, kriticky interpretují texty apod.

Součástí jsou praxe a jejich reflexe

V předmětech spojených s praxí Vás čeká jedinečná zkušenost z prostředí školy, školského zařízení nebo speciálně pedagogického zařízení podle Vaší profilace, spolupráce s vyučujícími a dalšími pedagogickými pracovníky/pracovnicemi.

Je to bezpečné prostředí pro získávání zkušeností, trénink dovedností, setkání s odborníky a odbornicemi z praxe, plnění úkolů do oborových nebo předmětů pedagogicko-psychologického modulu a další výzvy směřující k osobnostnímu a profesnímu rozvoji a růstu.

Informace k praxím

Profil absolventa*ky bakalářského studia: Asistent pedagoga

Studující získá potřebné kompetence k výkonu práce:

  • přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci*kyně se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo formou individuální integrace,
  • v centrech volného času, jako vychovatel*ka v domovech mládeže, vychovatel*ka v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

Vedle profesního vyústění jsou absolventi připraveni pro vstup do NMgr. studia oboru či učitelství oboru pro ZŠ/SŠ.

PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info