Praxe celoživotního vzdělávání

Učitelská praxe ve studiu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci systému DVPP

Součástí Studia v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci systému DVPP (dále jako programu CŽV) je reflektovaná učitelská praxe na základní nebo na střední škole. Rozsah je celkem 90 hodin. Cílem předmětu je rozšíření profesních kompetencí, seznámení s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb.

Informace k praxi

Praxe je vykonávána na škole dle vlastního výběru. Účastníci programu CŽV mohou také úplatnit jako praxi svoji školu, kde pracuje. Účastníci programu CŽV vykonává praxi pod vedením provázející osoby/mentora (tj. vyučujících na ZŠ či SŠ). Účastníkům programu CŽV jsou nabízeni provázející osoby z fakultních škol Pedagogické fakulty MU, dle Statutu klinických, fakultních a spolupracujících škol a ze sítě spolupracujících škol. Tyto školy a zařízení poskytují účastníkům*účastnicím programu CŽV velmi dobré zázemí pro jejich praxi. Vedení školy ustanovuje provázející osoby s ohledem na zajištění přínosné praxe pro účastníky*účastnice programu CŽV. Provázející osoba vede účastníka*účastnici dle pokynů ve Statutu.

Díky praxím mají účastníci*účastnice programu CŽV možnost propojovat teoretické poznatky získaných na fakultě s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele/učitelky.

Činnosti na praxi

Praxe se skládá:

 • z vlastní samostatné výuky;
 • z výuky v tandemu s provázejícím učitelem (více o tandemové výuce);
 • z dalších pedagogických činností.

Délka praxí je 30 hodin v každém semestru.

Další pedagogické činnosti se odvíjí od pokynů provázející osoby a od preferencí účastníka/účastnice programu CŽV, může se jednat o:

 • plánování a reflexe výuky s provázející osobou,
 • hospitace,
 • pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků,
 • tvorba učebních pomůcek,
 • individuální práce se žáky se specifickými potřebami,
 • doprovod (spolu s učitelem/učitelkou) žáků na exkurze,
 • příprava školních projektů a akcí,
 • dohledy,
 • účast na třídních schůzkách,
 • pomoc se školní/ třídní dokumentací,
 • příprava třídnické hodiny,
 • suplování ad.

Harmonogram praxí

1. semestr - Učitelská praxe 1

Předmět

SZc005 Učitelská praxe 1

Délka praxe

Délka praxe je 30 hodin:

 • 2 hodiny samostatné výuky
 • 6 hodin výuky v tandemu s provázející osobou (více informací)
 • 22 hodin dalších pedagogických činností

Praxi doložíte Přehledem činností.

Svoji praxi zapište do agendy praxí v ISu (návod).

Cíl praxe

Cílem předmětu je rozšíření profesních kompetencí, seznámení s rolemi, do nichž učitel/učitelka při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb.

V této praxi je kladen důraz na pedagogicko-psychologický aspekt praxe.

Forma reflexe

Reflexe probíhá v semináři SZc055 Reflexe praxe 1 - učitel

Výstupy/zápočet

 • hodnocení účastníka/účastnice CŽV vypracované provázející osobou - funkce evaluace v IS MU.
 • splněná docházka účastníka/účastnice CŽV do školy, na níž praktikuje (Přehled činností.)

2. semestr - Učitelská praxe 2

Předmět

SZc012 Učitelská praxe 2

Délka praxe

Délka praxe je 30 hodin:

 • 4 hodiny vlastní samostatné výuky
 • 4 hodiny výuky v tandemu s provázející osobou (více informací)
 • 22 hodin dalších pedagogických činností

Praxi doložíte Přehledem činností a hospitačním archem.

Svoji praxi zapište do agendy praxí v ISu (návod).

Cíl praxe

Cílem předmětu je rozvíjení a upevňování profesních kompetencí získávaných během Učitelské praxe 1 a postupné přebírání odpovědnosti za vlastní výuku a interakci s žáky.

V této praxi je kladen důraz na oborový aspekt praxe.

Forma reflexe

Reflexe probíhá v semináři SZc055 Reflexe praxe 2 - učitel

Výstupy/zápočet

 • zpracování a odevzdání záznamů z hodin hospitací (minimálně 4) a příprav z vyučovaných hodin (4 hodiny), vyplněný Přehled činností.
 • hodnocení účastníka/účastnice CŽV vypracované provázející osobou - funkce evaluace v IS MU.

3. semestr - Učitelská praxe 3

Předmět

SZc031 Učitelská praxe 3

Délka praxe

Délka praxe je 30 hodin:

 • 6 hodin vlastní samostatné výuky
 • 2 hodiny výuky v tandemu s provázející osobou (více informací)
 • 22 hodin dalších pedagogických činností

Praxi doložíte Přehledem činností.

Svoji praxi zapište do agendy praxí v IS MU (návod).

Cíl praxe

Cílem předmětu je upevňování a rozšiřování profesních kompetencí osvojovaných účastníkem/účastnicí CŽV v rámci Učitelské praxe 1 a Učitelské praxe 2.

Účastník/Účastnice hlouběji porozumí tomu, co obnáší každodenní práce učitele/učitelky a stávat se postupně více autonomní.

Výstupy/zápočet

 • zpracování a odevzdání záznamů z hodin hospitací (minimálně 4) a příprav z vyučovaných hodin (4 hodiny), vyplněný do Přehled činností.
 • hodnocení účastníka/účastnice CŽV vypracované provázející osobou - funkce evaluace v IS MU.

Dokumenty k praxím

Kontakty k praxím CŽV

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.


kancelář: bud. D/3022
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

e‑mail:

vyučující předmětů praxí CŽV

Bc. Tereza Mikulášková


kancelář: 5022
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4283
e‑mail:

koordinátorka praxí CŽV

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info