Závěrečné zkoušky studujících bakalářského studia

 

Bez popisku

Zkouška se koná formou písemného testu, který tvoří celkem 40 otázek.


Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 1 bodem, za nesprávnou odpověď je odečítáno 0,25 bodu, otázka bez odpovědi je hodnocena 0 body. Na vypracování testu je vymezena doba 45 minut.


Minimální bodová hranice pro úspěšné absolvování testu odpovídá teoreticky nejmenšímu možnému počtu bodů při správném zodpovězení 50 % testových úloh, tzn. hodnotě 15 bodů při celkovém počtu 40 testových úloh.

Okruhy pokrývají disciplíny bakalářského studia: úvod do pedagogiky a psychologie, teorie a metodika výchovy, pedagogická komunikace, speciální a inkluzivní pedagogika, výzkum v pedagogické praxi, základy pedagogicko-psychologické diagnostiky, vývojová psychologie a sociální psychologie. K okruhům SZZ můžete čerpat informace z dílčích kapitol doporučené literatury odpovídajícím okruhům SZZ.

Bakalářská státní zkouška z pedagogicko-psychologického modulu

https://www.ped.muni.cz/student/bc-a-mgr-studium/statni-a-zaverecne-zkousky#okruhy-szz  

Zkuste si projít zkrácený cvičný test, který nabízíme jako doplňující přípravný materiál k bakalářské státní zkoušce z pedagogiky a psychologie. Vstup do odpovědníku je zde.

Další zajímavé informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info