Závěrečné zkoušky účastníků/účastnic CŽV

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Závěrečná zkouška se skládá z pedagogiky, psychologie, oborové didaktiky (dle studijního plánu účastníka/účastnice) a obhajoby závěrečné práce.

 • Požadavky k závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie naleznete zde (pro studijní plán od podzimního semestru 2020).
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky dějepisu naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky matematiky naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky fyziky naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky francouzského jazyka naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky anglického jazyka naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky německého jazyka naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky českého jazyka naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky občanské výchovy naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky geografie naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky výchovy ke zdraví naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky biologie naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky ruského jazyka a literatury naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky výtvarné výchovy naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky hudební výchovy naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky chemie naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info