Magisterské studium

Informace pro uchazeče o studium

Více o SKPKS

Pokračujte s námi na cestě k učitelské profesi

Během navazujícího magisterského studia studující pracují se Standardem kvality profesních kompetencí studenta učitelství (také mu zkráceně říkáme SKPKS). Jde o jedinečný nástroj podporující profesní rozvoj studentů a studentek učitelství - pomáhá s kvalitním plánováním, realizací a evaluací vlastní výuky. SKPKS umožňuje posuzovat stav profesních kompetencí a monitorovat vlastní pokrok. Studující s ním pracují během celého studia nejen na praxích, ale také v předmětech pedagogicko-psychologické propedeutiky a oborové didaktiky.

Vyučované předměty v pedagogicko-psychologickém modulu

Co je ped-psy modul?

... rozvíjí potřebné pedagogické kompetence
... zahrnuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Koncepce studia budoucích učitelů a učitelek je založena na myšlence kontinuální přípravy: vedle odborných, tzv. aprobačních disciplín mají studující také předměty rozvíjející potřebné pedagogické kompetence.

Předměty jsou soustředěny do pedagogicko-psychologické přípravy a společně s praxemi tvoří ucelený a vzájemně provázaný modul.

Součástí jsou praxe a jejich reflexe


V předmětech spojených s praxí Vás čeká jedinečná zkušenost z prostředí školy podle Vaší aprobace, spolupráce s vyučujícími a dalšími pedagogickými pracovníky*icemi.

Je to bezpečné prostředí pro získávání zkušeností, trénink dovedností, setkání s odborníky a odbornicemi z praxe, plnění úkolů do oborových předmětů nebo předmětů pedagogicko-psychologického modulu. 

Pracujete se Standardem kvality profesních kompetencí studenta učitelství (SKPKS). Standard pomáhá studujícím s kvalitním plánováním, realizací a evaluací vlastní výuky, umožňuje jim posuzovat stav svých profesních kompetencí a monitorovat vlastní pokrok.

PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info