Vysvědčení JINAK

Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení.

Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR
5/2021 – 12/2023

web projektu

Školní hodnocení je významnou složkou komunikace mezi vyučujícími a žáky a také mezi vyučujícími a rodiči. Hodnocení ve výuce je více než testování a zkoušení, je zpětnou vazbou pro vyučující a žáky. Její kvalita má významný dopad na učení žáků a jejich výsledky, na vyučovací činnost učitelů i na komunikaci vyučujících s rodiči.

O tom, že to lze změnit, svědčí jednak snahy vyučujících a některých našich škol, které nejen k průběžnému, ale i závěrečnému hodnocení přistupují odlišným způsobem. Ukazují to i zkušenosti ze zahraničí, kde má vysvědčení kvalitativně odlišnou hodnotu vypovídající o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti.

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU ve spolupráci s vybranými základními školami pracuje za podpory Technologické agentury ČR v programu ÉTA na projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení. Cílem projektu je vytvořit pilotní design vysvědčení (závěrečného — sumativního hodnocení) pro základní školy. 

Projekt byl řešen v období od 5/2021 do 12/2023.

Vysvědčení


J

Jednotlivě: ocenění silných stránek dítěte, pokroku a podpora jeho rozvoje.

Vysvědčení


I

Informativně: užitečné pro další rozvoj dítěte i jeho sebepojetí

Vysvědčení


N

Nově: sebehodnocení dítěte se stává součástí závěrečné zprávy

Vysvědčení


A

Aktivně: informace pro další jednání dítěte, podpora jeho zodpovědnosti za své výsledky

Vysvědčení


K

Komplexně: komplexní pohled na dítě; hodnoceny nejsou jen znalosti, ale i projevy chování

Vysvědčení JINAK

odpovídá současným výzvám souvisejícím s propojováním formativního a sumativního hodnocení.

Vysvědčení JINAK

spojuje průběžné a závěrečné hodnocení.

Vysvědčení JINAK

umožňuje žákům monitorovat svůj pokrok a výsledky.

Vysvědčení JINAK

umožňuje žákům podílet se na svém rozvoji a na plánování svého učení.

Stěžejní výstupy projektu

Fotogalerie vysvědčení

Ukázka prázdné šablony pro 1. stupeň ZŠ

Ukázka vyplněného Vysvědčení JINAK pro 1. stupeň

Ukázka prázdné šablony pro 2. stupeň ZŠ

Ukázka vyplněného Vysvědčení JINAK pro 2. stupeň

Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR.

Bez popisku

Projekt je založený na spolupráci s našimi partnery

Bez popisku

Speciální poděkování patří grafickému studiu KUTULULU, s.r.o., které vytvořilo grafický návrh aktuální podoby Vysvědčení JINAK.

Kde se mohu o Vysvědčení JINAK dozvědět více informací?

Video pro rodiče k pilotním verzím vysvědčení Metodika pro vyučující Chci vysvědčení na své škole Vzdělávací kurzy Souhrnná výzkumná zpráva

webové stránky projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info