Edustories:
Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení náročného chování ve třídě

Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR
9/2023 – 10/2026

V dnešní době začínající, ale i zkušení učitelé a učitelky často hodnotí své profesní kompetence za nedostatečné pro řešení kázeňských situací ve třídě. Tato situace mnohdy vede až k jejich frustraci a profesní nespokojenosti.

Díky výstupům projektu Edustories si budou moci učitelé a učitelky natrénovat situace ve třídě, které již zažili a v minulosti nevěděli, jak je správně řešit nebo naopak situace, které by je mohly v budoucnu s žáky potkat a lépe se tak na svou profesní dráhu vyučujících připravit. Věříme, že výstupy projektu podpoří pedagogy v produktivním zvládání náročných výchovných situací ve třídě a povedou ke zvyšování kvality pozitivního klima ve školních třídách.

Edustories - Platforma pro sdílení a řešení kázeňských problémů

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit studenty a studentky učitelství a začínající vyučující v jejich snaze připravit se a lépe zvládat náročné chování dětí ve třídě. Využitím umělé inteligence a virtuální reality vzniknou nástroje k podpoře rozvoje kompetencí k řešení náročného chování ve třídě.

Věříme, že takový trénink povede k upevnění jejich sebevědomí a k větší jistotě v řešení podobných kázeňských situací ve třídě a také ke zvyšování kvality pozitivního klima třídy.

Jak toho chceme dosáhnout? 

 • Webová platforma

  První cesta k podpoře učitelů je pomocí gamifikované webové platformy, ve které si uživatelé mohou vyhledávat řešení různých případů náročného chování, nebo vkládat vlastní kazuistiky a díky algoritmům AI zjistit potenciální řešení a jeho úspěšnost v podobných kazuistikách.

  V rámci platformy si uživatelé mohou trénovat respektující přístup při řešení kázeňských situací, prostřednictvím konverzace s chatbotem s umělou inteligencí (AI).

 • Virtuální simulované prostředí

  Druhou cestou k podpoře je virtuální simulované prostředí náročných situací ve školní třídě, které mladé učitele vtáhne mnohem více do (virtuální) reality. VR bude k dispozici primárně studentům a studentkám pedagogické fakulty, ale i zájemcům z řad celoživotního vzdělávání.

 • E-learningový kurz

  Třetí cesta podpory bude vytvoření e-learningového kurzu, který bude zaměřený na praktické zvládání kázně ve třídě. Účastníci se v něm seznámí s efektivními přístupy pro zvládání nekázně inspirované inovativními přístupy, jako jsou nenásilná komunikace, restorativníspravedlnost, škola bez poražených, atp.

Článek o projektu v Magazínu M Web projektu

Řešitelský tým projektu

Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info