Výzkumné projekty

Na katedře pedagogiky se zaměřujeme na realizaci základního a aplikovaného výzkumu především v oblasti učitelského vzdělávání. Rozvíjíme rozmanité metodologické přístupy a to jak v kvalitativním, tak v kvantitativním a smíšeném výzkumném designu.

Výzkumný tým katedry pedagogiky

Řešená témata výzkumu učitelského vzdělávání:

 

  • Profesní příprava budoucích učitelů

  • Reflexe učitelské praxe

  • Evaluace přípravného učitelského vzdělávání

  • Práce studentů/studentek učitelství s žákovskou diverzitou, diferenciací a personalizací výuky

  • Moc a řízení třídy u studentů/studentek učitelství a učitelů/učitelek

  • Praktické a tacitní znalosti u začínajících učitelů/učitelek

  • Hodnocení žáků učitelem/učitelkou a žákovské sebehodnocení

 

Projekty řešené s podporou Grantové agentury České republiky (GAČR)

GA ČR (Grantová agentura České republiky) vyhlašuje pravidelně veřejné soutěže na řešení grantových projektů základního výzkumu ve stanovených oborech a ve schválených programech. Grantový projekt je projekt základního výzkumu, jehož cíle a způsoby řešení stanoví řešitel výzkumu. Níže uvádíme příklady námi realizovaných projektů.

Základní výzkum

Základní výzkum realizujeme především v rámci získaných projektů, např. od Grantové agentury České republiky (GAČR), Horizont, European Science Foundation (ESF).

Na naší katedře byly v posledních letech řešeny následující grantové projekty (klikněte na odkazy pro bližší informace):

Aplikovaný výzkum

Aplikovaný výzkum slouží k získání nových poznatků zaměřených na konkrétní využití ve vzdělávací praxi. Aplikovaný výzkum řešíme především v získaných projektech, např. od Technologické agentury ČR (TAČR/ÉTA).

Na naší katedře byly v posledních letech řešeny následující projekty TAČR:

Specifický výzkum

Projekty vysokoškolského specifického výzkumu jsou prováděny studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, které jsou bezprostředně spojeny s jejich vzděláváním. Cílem podpory je posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na fakultách.

Na naší katedře byly v posledních letech řešeny následující roční projekty přidělené Grantovou agenturou Masarykovy univerzity:

Jsme součástí prestižního národního institutu SYRI 

SYRI (Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik) je postaven na posílení vzájemných vazeb a vědeckých spoluprací vědecko-výzkumných pracovišť. Pod jednou střechou sdružuje 150 vědců z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Institut získává data o sociálních procesech, které provázejí krizové a rizikové situace typu pandemií. Na základě nich pak formuluje doporučení, jak problémy řešit. Více zde.

Přehled všech výzkumných projektů Katedry pedagogiky.


Celkový počet projektů: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info