Celoživotní studium

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
Informace pro uchazeče o studium

Bez popisku

Doplňte si s námi učitelskou kvalifikaci 

Studium je určeno pro absolventy a absolventky vysokých škol akreditovaných studijních programů magisterského stupně (včetně absolventů*ek technických, lingvistických nebo uměleckých oborů) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vzdělávacích nebo odborných předmětů ZŠ, ZUŠ, konzervatoří nebo SŠ.

O studiu

Cílem je připravit absolventy*ky nepedagogických oborů pro kvalifikovaný výkon učitelské profese. Po absolvování studia získají znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a pracovnic. Nedílnou součástí studia jsou praxe ve škole spojené s jejich reflexí.

Studium je rozloženo do tří semestrů. Výuka i zkoušky se konají v pátek, příp. v sobotu. Katalog předmětů pro studijní program v akademickém roce 2023/2024 najdete zde.

Studium je nabízeno pro oborové zaměření

(vizte § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd)

-   Anglický jazyka literatura
-   Biologie
-   Český jazyk a literatura
-   Dějepis
-   Francouzský jazyk a literatura

-   Fyzika
-   Geografie
-   Hudební výchova
-   Chemie
-   Matematika

-   Německý jazyk a literatura
-   Občanská výchova
-   Ruský jazyk a literatura
-   Výchova ke zdraví
-   Výtvarná výchova

Poplatky za studium

Studium je realizováno jako placené celoživotní vzdělávání. Celková cena za studium zaměřené na jeden aprobační předmět je 28.500 Kč. Celková cena za studium je rozpočítána tak, aby účastnici hradili každý semestr zvlášť. Cena studia je 9.500 korun za 1 semestr.

Přihláška & přijímací řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení sledujte na stránkách Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty MU.

Podrobné informace k přihláškám a přijímacímu řízení

Kontaktní osoby

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

garantka studia


kancelář: bud. D/3022
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4496
e‑mail:

Mgr. Simona Kubíčková

kontaktní osoba pro celoživotní vzdělávání


kancelář: bud. B/1034
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7286
e‑mail:

Zkušenosti našich absolventů a absolventek

„Celý program byl veden ve velmi přátelském duchu a většina setkání byla pro mě přínosná. Oceňuji zaujetí vyučujících a jejich odbornou úroveň. Za velmi obohacující považuji možnost setkání širokého spektra lidí z různých oborů v rámci CŽV. Velmi mile mě potěšila úroveň informačního systému a materiální podpora, kterou mohou studenti dnes využívat (licence MS Office, odborné knihovny...). Za vstřícný přístup a ochotu děkuji všem vyučujícím i pracovnicím z Centra CŽV.

Závěrečná práce byla poměrně náročná a bylo nutné splnit mnoho dílčích cílů, avšak považuji ji za dobrý základ pro tvorbu dalších materiálů do budoucí výuky.“

Ing. Zdeněk Toul, absolvent Studia v oblasti pedagogických věd zaměřeného na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

„Oceňuji předměty reflexe praxe, které byly z pohledu začínajících učitelů, či budoucích velmi přínosné, jelikož si tam účastníci předávali zkušenosti a řešili konkrétní situace, které nastaly, a ostatní se mohli poučit přímo z praxe. Vyučující byli velmi příjemní a podněcovali ke spolupráci a hodiny rychle ubíhaly.“

Absolventka Studia v oblasti pedagogických věd zaměřeného na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
Předchozí Následující

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info