Moc ve školních třídách studentů učitelství

Projekt „Moc ve školních třídách studentů učitelství“ (GA13-24456S) je financován Grantovou agenturou České republiky.

Řešitelka projektu: Kateřina Vlčková

Realizační tým: Jan Mareš, Zuzana Šalamounová, Kateřina Lojdová, Jarmila Bradová, Josef Lukas, Tomáš Kohoutek, Radek Pospíšil

Cílem výzkumného projektu „Moc ve školních třídách studentů učitelství“ je popsat, jak je vnímána, vyjednávána a uplatňována moc mezi studenty učitelství a jejich žáky ve vyučování na 2. stupni české základní školy v průběhu dlouhodobé praxe. Koncept moci je přitom chápán ve smyslu vzájemného vztahu, který je ve třídě neustále rozvíjen.

Předpokládáme, že výsledky výzkumného šetření přispějí k porozumění mocenskému ustavování a vyjednávání jakožto důležitému procesu edukační reality, a to navíc v důležitém období přípravy na profesi učitele. Zaměření na studenty učitelství a tedy budoucí učitele je ve vztahu k tématu záměrná, neboť právě studenti učitelství (a následně začínající učitelé) se v kontextu své pedagogické praxe nejvíce zabývají otázkami ustavení a uplatňování moci ve školních třídách a jsou jimi nejvíce znepokojeni.

Výsledky výzkumu mohou přispět také k aktuální diskusi o standardech kvality učitele, kde je téma nového trendu v nastavení mocenských vztahů ve školních třídách skloňováno, a o souvisejících požadavcích na pregraduální přípravu učitelů.

Navrhovaný projekt má rovněž význam v rovině metodologické, neboť je vystavěn tak, aby vycházel z principů kvalitativního a kvantitativního výzkumu, a to nikoli jako ze dvou oddělených výzkumných postupů, ale ve vzájemné provázanosti – tedy tak, jak je vyžadováno smíšeným výzkumem. Předpokládáme, že výzkumné šetření tak přispěje k hlubšímu porozumění možnostem kvalitního smíšeného výzkumného designu.

Výsledky výzkumu lze považovat za významné také v rovině aplikační, neboť popis fenoménu moci v reálném prostředí školní třídy vyučované studenty učitelství mohou být využity v pregraduální přípravě učitelů. Jedná se přitom o téma uplatnitelné v přípravě studentů učitelství bez ohledu na oborovou diferenci.

  • Detaily projektu k nahlédnutí zde

PDF projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info