Etnografie diverzity

Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů

Tým Katedry pedagogiky získal projekt „Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů“ podpořený Grantovou agenturou ČR, jehož hlavním cílem je prozkoumat teoretickou i praktickou složku studia budoucích učitelů ve vazbě na aktuální téma diverzity ve školství. Výzkum je zasazen do tradice školní etnografie, přičemž propojuje studium vazeb mezi více souvisejícími kontexty, tj. výukou na univerzitě a praxí studentů učitelství na základní škole.

Výzkum se zaměřuje:

  1. na způsoby, kterými jsou studenti učitelství navazujícího magisterského studia seznamováni s principy práce s diverzitou v obecně pedagogických předmětech v rámci jejich studia,
  2. na způsoby, kterými je diverzita konstruována na základní škole, kde studenti realizují svou výukovou praxi.

Projekt přichází s inovativním metodologickým přístupem a rozšiřuje zatím v českém kontextu spíše ojedinělý etnografický výzkum ve vysokoškolském prostředí. Tým vedený Janou Obrovskou a tvořený zkušenými výzkumnicemi (Kateřinou Lojdovou, Janou Kratochvílovou a Kateřinou Vlčkovou) a výzkumníky (Františkem Tůmou a Petrem Svojanovským) naváže na tematicky související projekty, které byly v minulosti na Katedře pedagogiky úspěšně řešeny (moc ve škole, strategie řízení třídy) a jejichž hlavním objektem zájmu zůstávají studenti učitelství a jejich profesní příprava.

V rámci projektu vyšla studie: OBROVSKÁ, Jana a František TŮMA. PŘÍSLIBY A VÝZVY VÍCEMÍSTNÉ ETNOGRAFIE VE VÝZKUMU DIVERZITY V PREGRADUÁLNÍ UČITELSKÉ PŘÍPRAVĚ. Studia paedagogica. Ústav pedagogických věd.: Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 1, s. 155-177. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-1-7.
Ke stažení zde: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/2082/2085

PDF projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info