Portfolio účastníků/účastnic CŽV

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Bez popisku
 • zahrnuje materiály, dokumenty a výtvory (artefakty) účastníka/účastnice zpracované během studia. Jejich promyšlený výběr umožňuje sledovat profesní rozvoj účastníka/účastnice, reflektovat úroveň pedagogických, psychologických a oborově didaktických znalostí a přinášet podněty pro jejich zdokonalování.
 • je součástí dílčí a závěrečné zkoušky, umožňuje odpovídat na otázku s využitím vybraných prací z portfolia.

Cíl portfolia: vést účastníky/účastnice CŽV k průběžné reflexi teoretické přípravy, k sebereflexi a reflexi pedagogické praxe a průběžnému sledování vlastního profesního vývoje.

 

Obsah portfolia

Povinná část:

 • základní údaje o účastníkovi/účastnici, portfoliové úkoly z předmětů společného pedagogicko-psychologického modulu studia, v nichž si účastníci/účastnice osvojují teoretické znalosti ve vazbě na pedagogickou realitu ve škole;
 • doklady pedagogické praxe: např. vybrané příklady příprav na výuku, foto a video dokumentace, reflektivní záznamy od spolužáků nebo provázejících učitelů, zpětná vazba od provázejících učitelů;
 • přehled prostudovaných odborných zdrojů.

Volitelná část:

 • vybrané práce z pedagogicko-psychologických disciplín, oborových didaktik (seminární práce, projekty, plakáty),
 • anotace pedagogických a psychologických publikací (nad rámec povinné literatury z jednotlivých předmětů),
 • citace z odborné literatury a jiné myšlenky, které student považuje za hodnotné ve vztahu k učitelské profesi,
 • ukázky učebních pomůcek,
 • záznamy o mimoškolních aktivitách, vztahujících se k procesu stávání se učitelem,
 • certifikáty dalšího vzdělávání.

Odkazy

Lukášová, H., Svatoš, T., & Majerčíková, J. (2014). Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Nezvalová, D. (2012). Portfolio a jeho hodnocení. Olomouc: Univerzita Palackého.
Syslová, Z., & Chaloupková, L. (2015). Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Brno: Masarykova univerzita.

Tomková, A. (2004). Portfolio v pregraduální přípravě učitelů primární školy. In V. Spilková, a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Trunda, J. (2012). Profesní portfolio učitele. Praha: NÚV. Dostupné z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty3_sebereflektivnidenik

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info