Bakalářské studium

Učíme pro budoucnost

Bez popisku

Podstatnou měrou se koncepčně a realizačně podílíme na výuce předmětů tzv. společného základu (zejména pedagogických a psychologických) ve všech formách studia učitelství. Ve spolupráci s katedrou psychologie tak usilujeme o optimální poměr – vyváženost a sladěnost – pedagogické a psychologické součásti studijních programů, ze které vycházejí a na kterou navazují oborová studia, zejména didaktiky jednotlivých vyučovacích předmětů a vzdělávacích oblastí.

V požadovaném rozsahu participujeme také na pregraduální přípravě studentů k výkonu dalších pedagogických profesí (speciálních pedagogů, vychovatelů, pedagogů volného času, asistentů pedagoga).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info