Náplň, průběh a rozsah praxe

Náplň a průběh praxe*

1. Vykonáváte činnosti domluvené s PU

 • Činnosti vykonávané na praxi si sami proaktivně domlouváte s vaším provázejícím učitelem a dalšími pracovníky školy, následujete jejich pokyny. Je třeba provázejícího učitele seznámit s pokyny k praxi (počet hodin praxe, způsob hodnocení praxe, práce se Standardem ad.);
 • Stěžejní činnosti na praxi: plánování, realizace a evaluace vlastní/tandemové výuky, náslechy;
 • Další možné činnosti na praxi: např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/ třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.;
  Činnosti nemusí být vždy nutně vázány na váš obor (např. náslechy v jiných předmětech, exkurze aj.);
  Jedinou činností, kde je dán povinný rozsah, je vlastní/tandemová výuka žáků (viz níže);
  V případě online výuky se můžete inspirovat zde.

2. Průběžně vyplňujete „Přehled činností vykonávaných studentem na praxi“

 • (stačí stručně, heslovitě), dvouoboroví studenti za každý předmět jeden „Přehled“.

4. Zpracováváte „Přípravy na výuku“ (týká se jen UP1)

 • jednooboroví studující vyplňují jeden dokument, dvouoboroví studující dva dokumenty. Studující speciální pedagogiky přípravy nezpracovávají.

6. Aktivně spolupracujete při domluvě Hospitace

 • vyučujícím z fakulty (při UP1 nebo UP2 nebo UP3) – týká se pouze prezenčních studujících.

8. Na konci praxe spolu s PU vyplňujete odpovědník „Sebe/hodnoticí nástroj pro Učitelskou praxi“

 • v ISu (jeden odpovědník za každý obor, v rámci kterého praxi vykonáváte).

*Studující galerijní pedagogiky:

 1. vykonávají činnosti domluvené s provázejícím pracovníkem;
 2. průběžně vyplňují „Přehled činností vykonávaných studentem na praxi“, který zároveň slouží jako formulář pro zpětnou vazbu provázejícího pracovníka v závěru praxe (týká se jen UP1);
 3. aktivně spolupracují při domluvě Hospitace vyučujícím z fakulty (při UP1 nebo UP2 nebo UP3); plní požadavky vyučujících z oborové katedry (týká se jen UP2 a UP3); účastní se výuky Semináře k učitelské praxi (týká se jen UP1 a UP2).

*Mezifakultní studující

 • rozsah praxe: 60 hodin, 40 hod. ve škole, 8 hod. vlastní výuka a 8 hod. tandemová výuka, 20 hod. další činnosti.

Rozsah praxe

Učitelská praxe 1

Celkem 120 hodin*

 • 80 hodin přímo ve škole (celkem 8h/týden)
  • z toho 16 h vlastní výuka;
  • 16 h výuka v tandemu**;
  • 48 h další činnosti (reflexe výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.)
 • 40 hodin příprava a úkoly.

-------
* Dvouoboroví studující si počet hodin půlí mezi své dva obory (2x40 hodin ve škole, 2x8 hodin vlastní výuky atd). Studující galerijní pedagogiky mají v UP1 60 hodin z toho 8 přímé pedagogické práce, u UP2 a UP3 se rozsah řídí pokyny oborové katedry.
** Podíl vlastní a tandemové výuky je pouze doporučený.

Učitelská praxe 2

Celkem 120 hodin

 • 80 hodin přímo ve škole (celkem 20h/týden)
  • z toho celkem 20 h vlastní výuka;
  • 20 h výuka v tandemu;
  • 40 h další činnosti (reflexe výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.)
 • 40 hodin příprava a úkoly.

Učitelská praxe 3

Celkem 120 hodin

 • 80 hodin přímo ve škole (celkem 20h/týden)
  • z toho celkem 40 h vlastní výuka;
  • 40 h další činnosti (evaluace výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.)
 • 40 hodin příprava a úkoly.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info