Závěrečné práce studujících bakalářského a navazujícího magisterského studia

 

Závěrečnou prací má studující prokázat schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému.
Práce vedené na katedře pedagogiky vycházející tematicky z rámce oboru, který studující na fakultě studuje s akcentem na pedagogickou perspektivu konkrétního tématu.

Bez popisku

Příprava a psaní ZP

Požadavky na bakalářské a diplomové práce vedené na katedře pedagogiky.

Standard závěrečných prací Manuál pro studenty

GDPR problematika

Pokyny k nakládání s osobními údaji.

Ochrana osobních údajů Souhlas s realizací výzkumu

Bez popisku

7 rad a tipů, jak zdárně obhájit svou závěrečnou práci 

Kdy mám přijít na svoji obhajobu?

Na obhajoby přijďte vždy s předstihem. Dopředu si ověřte, že víte, ve které místnosti se Vaše obhajoba koná, a nebudete na poslední chvíli bloudit rozlehlými chodbami fakulty.

Jaké oblečení mám zvolit?

Zvolte takové oblečení, které bude ctít formálního ducha obhajob, ale zároveň se v něm budete cítit pohodlně. Připravenou mějte láhev s vodou, popřípadě něco malého k snědku jako zdroj energie.

Jak dlouho trvá obhajoba?

Na obhajobu máte obvykle 10 – 15 minut. Nesnažte se představit všechny teoretické koncepty, které máte v práci definované, nestihnete to. Raději se soustřeďte na to nejdůležitější – zjištění a výsledky, ke kterým jste došli. Představit byste měli také cíle Vaší práce a její metodologii.

Co mám prezentovat?

Snažte se prezentovat především ty výsledky, které považujete za úspěšné, inovativní, zdařilé či objevné.

Mám se připravovat na otázky od vedoucího a oponenta práce?

Dopředu si připravte odpovědi na otázky vedoucího a oponenta práce. Buďte připraveni, že otázky zazní také od členů komise. Ti Vaši práci nečetli, a proto je přirozené, že se budou zajímat o její vybrané aspekty. Nepovažujte to za pokus „nachytat Vás na hruškách“ či Vás dokonce potápět. Naopak se snažte reagovat vstřícně a v souladu s tím, co je uvedeno ve Vaší práci.

Jak si mám připravit prezentaci?

Pokud budete využívat při obhajobách powerpointovou prezentaci, uložte si ji předem doma hned na několika místech – na flash disk, který budete mít s sebou, na vybrané virtuální úložiště (např. na Google drive), případně si ji můžete poslat na Váš vlastní e-mail. Uložte si ji také minimálně ve dvou různých formátech (pptx, PDF).

Jak by měla vypadat prezentace?

Prezentace v PowerPointu (Prezi, či v jiném vhodném nástroji) by měla být střídmá, co se do počtu užitých barev a fontů týče, nicméně nápaditá – i zde platí, že kvalitní obrázek, přehledné schéma, či precizní graf vydá za více než tisíc slov.

Další zajímavé informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info