Co jsou karty BEZRÁKOSKY?

Bez popisku

Je to sada karet, která vznikala jako didaktická pomůcka pro studenty/studentky učitelství Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nedostatečná podpora studujících učitelství a začínajících pedagogů/pedagožek v oblasti řešení kázně je jedním z problémů, kterým pedagogická obec musí čelit. Nesprávný classroom management často vede k problematické realizaci obsahového kurikula, demotivaci žáků/žákyní i učitelů/učitelek. Cílem pomůcky je poskytnout konkrétní nástroje, které mohou jednoduše pomoci v problematických situacích.

Karty BEZRÁKOSKY si můžete na této stránce zakoupit, či vytisknout pro vlastní potřebu.

Ambicí karet není poskytnout návod, jak budovat dobré třídní klima, nýbrž poskytnout pomocnou ruku v situacích, ve kterých si učitel neví rady, a často v momentálním rozpoložení sáhne k metodě, která se z dlouhodobějšího hlediska jeví jako neefektivní. Uvedené metody vycházejí z odborné zahraniční i české literatury a z expertní zkušenosti tvůrců pomůcky. Sledují vývojové trendy moderní pedagogiky a opírají se o koncepce, které školy v zahraničí úspěšně aplikují již několik let. Pro verifikaci metod v lokálním prostředí vytvořil realizační tým při tvorbě pomůcky větší počet karet, než našel svou cestu do výsledného balíčku, a v dotazníkovém šetření získával zpětnou vazbu od učitelů expertů. Jednalo se o vzorek 62 provázejících učitelů z fakultních škol Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kteří uváděli na škále míru využitelnosti a míru efektivity dané metody.

Bez popisku

Jak jednotlivým kartám rozumět?

Na přední straně vždy nalezneme název a popis dané metody. Z druhé strany se nachází dva příklady situací z praxe, jak lze metodu aplikovat. Zadní stranu doplňuje také graf, který přehledně uvádí zpracovanou zpětnou vazbu učitelů expertů na danou metodu. Lze z ní vyčíst, jak často učitel metodu používá a jak je podle něj v praxi efektivní.

Pokud byste se chtěli podívat na video, kde jsou karty představeny, tak Miroslav Jurčík karty představil v Dobrém ránu České televize (27. 1. 2021).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info