Česká škola v Lisabonu

17. 1. 2022 Tomáš Mariánek

Vzdělávání žáků není prioritou pouze pro školy působící na území České republiky. V důsledku současné globalizace a narůstajícího množství počtu dětí, jež se v zahraničí rodí do smíšených manželství, je mnohdy potřeba zajistit vzdělávání žáků i na území jiných států. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pravidelně zveřejňuje přehled poskytovatelů vzdělávání v zahraničí, se kterými je uzavřena smlouva o zajištění vzdělávání občanům České republiky v zahraničí v období plnění povinné školní docházky, podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona. Těchto škol je v současné době celkem dvanáct: Česká škola bez hranic Paříž, Česká škola v Kalifornii, Česká škola bez hranic Londýn, Okénko Community Interest Company, Česká škola bez hranic Rhein-Main, Česká škola KuBiK ve Frankfurtu nad Mohanem, Školský spolek Komenský v rakouské Vídni, ČŠBH Ženeva, Česká škola Madrid, Česká škola Řím, Česká škola bez hranic Curych a Česká škola v Řezně (MŠMT, 2021). Všechny výše zmíněné školy se zavázaly vyučovat podle Rámcového vzdělávacího programu platného v České republice. Ostatní fungující české školy tímto zavázány nejsou, nicméně i přesto se snaží dosáhnout vysoké kvality výuky srovnatelné s výukou ve školách v České republice.

České školy v zahraničí mají téměř dvacetiletou tradici, jako vůbec první vznikla Česká škola bez hranic v Paříži v roce 2003. Postupně se začaly otevírat další školy, v současné době je jich celkem evidováno 53 (Česká škola bez hranic, 2021). Své zkušenosti si mohou navzájem vyměnit prostřednictvím pravidelně pořádaných odborných mezinárodních konferencí českých škol v zahraničí.

Hlavním cílem českých škol je vzdělávání a výchova česky mluvící generace žáků, která vyrůstá v zahraničí. Jakmile dosáhne dospělosti, bude schopna v českém jazyce plnohodnotně komunikovat. Zároveň bude mít povědomí o svých českých kořenech, současně bude zachován pocit sounáležitosti s českým národem a Českou republikou, který bude představovat skvělou motivaci pro udržování vztahů se zemí svého původu. Česká škola tak přispívá k posílení národní identity v současném globalizovaném světě (Česká škola bez hranic, 2010).

Drtivá většina žáků českých škol pochází ze smíšených manželství, ve kterých je jeden rodič českého původu a druhý občanem jiného státu. Tyto děti jsou od narození vystaveny více jazykům, konkrétně dvěma či třem. Druhou skupinu představují žáci, kteří mají oba rodiče z České republiky, ale dlouhodobě pobývají v zahraničí. I tyto děti jsou minimálně bilingvní, protože jsou vystaveny jazyku dané země prostřednictvím předškolních a školních zařízení země, ve které žijí.

České školy v zahraničí se kromě vzdělávání aktivně věnují ve své práci také otázce situace Čechů v zahraničí ve vztahu k České republice, pomáhají místní komunitě Čechů v nejrůznějších oblastech, budují a prohlubují vztahy mezi jejími členy. Tímto směrem se ubírá také Česká škola v Lisabonu, o které je pojednáno v této reportáži.

Jako student doktorského studia jsem strávil jarní semestr roku 2021 na pracovní stáži Erasmus+. Působil jsem jako učitel na České škole v Lisabonu. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která poskytuje výuku českého jazyka a českých reálií pro děti žijící na území Portugalska, nejčastěji v hlavním městě Lisabonu nebo jeho okolí. Česká škola v Lisabonu zahájila svoji činnost v říjnu roku 2012. V Portugalsku funguje i další česká škola, která má svoje sídlo ve městě Faro na jihu Portugalska a nabízí svoje služby žákům z oblasti portugalského Algarve. Pedagogická činnost České školy v Lisabonu i České školy ve Faru je koncipována s ohledem na problematiku vícejazyčnosti a vzdělávání žáků z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

Tým České školy v Lisabonu se skládá z ředitelky školy, která je zároveň i jednou z vyučujících, jedné stálé učitelky žijící v Lisabonu a stážistů, kteří každý semestr přijíždějí v rámci pracovních stáží Erasmus+ do Portugalska. V jarním semestru jsem působil na České škole v Lisabonu spolu s další stážistkou – studentkou učitelství pro 1. stupeň základní školy z Pardubic. Společně jsme si tak mohli veškerou nelehkou práci rozdělit.

Náplň naší práce spočívala nejen ve vedení samotné každotýdenní sobotní výuky. Součástí pracovního úvazku na České škole však byla také příprava učebních programů a aktivit do hodin, příprava a kompilace materiálů, participace na hodnocení všech žáků nebo pravidelné setkávání všech pedagogů působících v České škole a koncipování naší výuky. Velmi často byl program České školy obohacen o mnohé zajímavé mimoškolní aktivity, společné výlety, kulturní a literární akce, během kterých jsme jako stážisté též vypomáhali.

Školní rok 2020/2021 byl významně ovlivněn celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19. I samotná výuka České školy v Lisabonu musela být uzpůsobena aktuální situaci. Proto byla vedena zhruba od poloviny října 2020 až do poloviny dubna 2021 pouze online, prostřednictvím webové platformy Zoom. Koronavirová situace byla v prvních měsících mojí stáže poměrně dramatická. V některých týdnech dokonce počty nových případů nakažených převyšovaly čísla v České republice. Portugalsko absolvovalo od začátku roku až do počátku měsíce dubna tvrdý lockdown se zákazem vycházení. Především o víkendu bylo vycházení přísně kontrolováno, po 13. hodině odpolední bylo město téměř liduprázdné. Proto probíhala online výuka v sobotu odpoledne, kdy se žáci připojovali ze svých domovů a setkávali se alespoň virtuálně. Zhruba od poloviny dubna 2021 jsme se společně s žáky mohli setkávat prezenčně, nejdříve venku, poté již klasicky ve škole. Vzhledem k ukončenému lockdownu jsme se opět mohli setkávat během celého sobotního dopoledne.

Česká škola v Lisabonu má k dispozici prostory moderního univerzitního kampusu Nova School of Business, která se nachází v krásném přímořském městě Oeiras, zhruba 25 minut jízdy vlakem z centra Lisabonu. Ve stejném kampusu organizuje výuku ještě i Slovenská škola v Portugalsku, se kterou jsou společně pořádány některé kulturní akce a setkání. Kampus se nachází v blízkosti velké pláže Carcavelos, kterou jsme společně s dětmi a jejich rodiči využívali k aktivitám po skončení plánované výuky.

Děti, které dochází na výuku v České škole v Lisabonu, absolvují běžnou povinnou školní docházku od pondělí do pátku v běžných portugalských školách. Proto výuka probíhá vždy v sobotu, jak bylo již zmíněno výše. Počet dětí docházejících do České školy v Lisabonu se pohybuje mezi deseti až patnácti. Největší množství dětí dochází na první stupeň základní školy, dvě děvčata v České škole jsou z druhého stupně, kolektiv je obohacen i o několik žáků mladších, z předškolního vzdělávání. Vzhledem k široké věkové různorodosti žáků je příprava výuky a aktivit náročnější, v rámci samotné výuky se využívá velmi často práce ve skupinách, kdy spolupracují žáci podobného věku.

Na každý půlrok výuky je vybíráno jedno hlavní téma výuky – během jarního půl roku to byla Česká republika a česká města. Každý týden jsme žáky seznamovali s nejvýznamnějšími městy v Česku, případně i s místy, odkud samotní žáci či jejich rodiny pocházejí. Program byl doplňován o různé další činnosti a témata, aby se nestával stereotypním. Například to byly aktivity na poznávání fauny, flory nebo přírodnin. Několik sobotních setkání se totiž uskutečnilo na různých místech v Lisabonu a okolí – např. v botanické zahradě Estufa Fría nebo největším městském parku Monsanto.

Pracovní stáž byla celkově velmi přínosná, neboť se člověk seznámí s jiným způsobem výuky a školství, než zná z České republiky. Doporučil bych ji všem, kteří váhají do zahraničí vyjet. Heterogenita žáků v českých školách představuje pro učitele a stážisty velkou výzvu, nicméně ne nepřekonatelnou. Primárně je stáž Erasmus+ určena aktivním studentům, Česká škola v Lisabonu je však otevřena i dalším zájemcům. V současné době nabízí Katedra českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě MU studentům možnost vyjet i na další české školy v zahraničí a absolvovat tak nabitý pracovní půlrok v zahraničí, který se stane neocenitelnou součástí praxe budoucích učitelů před vstupem do zaměstnání.

 

Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek

je absolventem studijních programů Učitelství anglického a německého jazyka pro základní školy a Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU. V současné době působí jako speciální pedagog a logoped na jedné z brněnských základních škol a zároveň je studentem doktorského studia na Katedře pedagogiky. Zabývá se tématem inkluze a podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách.

Kontakt: 421170@mail.muni.cz

 

Obrázek č. 1: Sobotní výuka České školy v Lisabonu v kampusu ve městě Oeiras

Obrázek č. 2: Závěrečné červnové setkání za přítomnosti rodičů dětí

Obrázek č. 3: Pláž Carcavelos nacházející se asi 5 minut od areálu školy

 

Seznam použitých zdrojů:

Česká škola bez hranic (2021). Historie [online; cit. 2021-09-30]. Praha: Česká škola bez hranic. Dostupné z https://csbh.cz/o-nas/historie/

Česká škola bez hranic (2010). Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň [online; cit. 2021-09-30]. Praha: Česká škola bez hranic. Dostupné z https://csbh.cz/wp-content/uploads/2020/06/Vzdelavaci_program_CSBH_ukazka.pdf

MŠMT ČR (2021). [online; cit. 2021-09-29]. Praha: MŠMT. Dostupné z https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/seznam-poskytovatelu-vzdelavani-v-zahranici?lang=1

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info