Standardy závěrečných prací na katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví:

Pro studenty/studentky přijaté ke studiu před rokem 2019

Tematické okruhy a otázky k SZZ pro bakalářské studijní programy Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy a Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání pro studenty/studentky přijaté ke studiu před rokem 2019:

Tematické okruhy a otázky k SZZ pro magisterský studijní program Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy pro studenty/studentky přijaté ke studiu před rokem 2019:

Pro studenty/studentky přijaté ke studiu v roce 2019 a později

Tematické okruhy a otázky k SZZ pro bakalářský studijní program Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání pro studenty/studentky přijaté ke studiu v roce 2019 a později:

Tematické okruhy a otázky k SZZ pro magisterský studijní program Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy pro studenty/studentky přijaté ke studiu v roce 2019 a později: