Tematické okruhy bakalářských prací

Výzkumné:

 • Pohybový režim dětí předškolního věku (Mužík)
 • Předškolní vzdělávání v zahraničí se zaměřením na pohybové aktivity (Vlček)
 • Zdravotně orientovaná zdatnost u dětí předškolního věku (Vrbas)

Metodické:

 • Podpora pohybového režimu dětí předškolního věku – novinky, náměty, motivace, aktivizace (Mužík)
 • Pohybové aktivity s využitím náčiní (velký míč, bosa, overball) a netradičních pomůcek (Janošková)
 • Terénní činnosti s pohybovými aktivitami v MŠ (Trávníček)
 • Bruslení dětí v předškolním věku (Trávníček)
 • Atletika – hody, běhy, skoky v předškolním věku (Vrbas)
  Úpolové hry pro předškoláky (Vlček)
  Pohybové pohádky pro předškoláky (Vlček)
 • Zdravotně orientované cvičení bez náčiní, s tradičním či netradičním náčiním pro děti předškolního věku (Šeráková)
 • Gymnastické a psychomotorické hrátky pro děti v MŠ (Šeráková)

Tematické okruhy diplomových prací

Výzkumné:

 • Pohybový režim dětí mladšího školního věku (Mužík)
 • Kvalita výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Mužík, Vlček)
 • Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ v zahraničí (Vlček)
 • Integrovaná terénní výuka na 1. stupni ZŠ (Trávníček)
 • Zdravotně orientovaná zdatnost na 1. stupni ZŠ v ČR i v zahraničí (Vrbas)
  Integrace vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Tělesná výchova (Mužík, Vlček)

Metodické:

 • Podpora pohybového režimu dětí mladšího školního věku – novinky, náměty, motivace, aktivizace (Mužík)
 • Zkvalitňování výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Mužík)
 • Zdravotně orientované pohybové aktivity ve výuce tělesné výchovy a ve volném čase – na suchu i ve vodě (Janošková)
 • Program terénní výuky s pohybovými aktivitami na 1. stupni ZŠ (Trávníček)
 • Pohybové hry na 1. stupni ZŠ – podpůrný materiál pro výuku (Vrbas)
 • Základy vodní turistiky pro děti mladšího školního věku (Vrbas)
  Úpolové hry na 1. stupni ZŠ (Vlček)
  Pohybové pohádky pro 1. stupeň ZŠ (Vlček)
 • Zdravotně orientované cvičení bez náčiní, s tradičním či netradičním náčiním pro děti mladšího školního věku (Šeráková)
 • Gymnastika a tanec na 1. stupni ZŠ (Šeráková)