Letní kurzy předmětů Základy letní turistiky a pobytu v přírodě a Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě se v případě příznivé epidemiologické situace uskuteční v těchto termínech:

1. turnus – 23. 5. – 28. 5. 2021   Učitelství pro mateřské školy – prezenční a kombinované

2. turnus – 30. 5. – 4. 6. 2021     Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – prezenční

3. turnus – 13. 6. – 18. 6. 2021   Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – kombinované

Malá motivace ke kurzu ZDE 🙂

329

Metodika k Letní škole v přírodě