Oddělení tělesné výchovy vzniklo z katedry tělesné výchovy, která se v roce 2003 vyčlenila z nově zakládané Fakulty sportovních studií MU. Úkolem katedry tělesné výchovy bylo podílet se na přípravě učitelů 1. stupně základní školy a později také na přípravě učitelů/učitelek mateřských škol. V roce 2016 se katedra tělesné výchovy sloučila s katedrou výchovy ke zdraví a úkoly původní katedry převzalo oddělení tělesné výchovy, které sídlí v suterénu budovy Poříčí 31 (prostory u tělocvičny).