Součástí Pedagogické fakulty MU zřízené v roce 1946 byla i katedra tělesné výchovy, postupně přejmenovaná na katedru teorie a didaktiky tělesné výchovy, ústav tělesné kultury nebo katedru tělesné kultury. Tato katedra připravovala učitele tělesné výchovy pro všechny stupně škol.

V roce 2002, po vzniku Fakulty sportovních studií MU, byla na pedagogické fakultě ustavena nová katedra tělesné výchovy, která se podílela na přípravě učitelů/učitelek pro 1. stupeň základní školy a postupně rozšířila svoje zaměření i na tělesnou výchovu v učitelství pro mateřské školy, ve vychovatelství nebo v pedagogice volného času.

V roce 2003 vznikla na Pedagogické fakultě MU katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, která byla v roce 2006 přejmenovaná na katedru výchovy ke zdraví.

V roce 2016 se obě výše jmenované katedry sloučily do současné katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví s oddělením tělesné výchovy a oddělením výchovy ke zdraví.

Oddělení tělesné výchovy se i nadále podílí na vzdělávání v programech učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, vychovatelství a pedagogika volného času.

Oddělení výchovy ke zdraví zabezpečuje studium v bakalářském programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, v navazujícím magisterském programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy a podílí se také na přípravě učitelů/učitelek pro 1. stupeň základní školy a pro mateřské školy.