*ESSD 2022

I v letošním roce se uskuteční Evropský školní sportovní den ESSD. Tak zapojte svou školu a #BeActive

*Mezioborová konference Život ve zdraví 2022

Konference se koná pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU. Řadí se mezi tradiční akce pořádané fakultou. Cílem konference je mezioborová výměna výzkumných, didaktických a praktických poznatků z oblasti ochrany a podpory zdraví. Konference je příspěvkem k řešení projektu Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk (MUNI/A/1286/2021). 

Datum a místo konání:  

  • 13. – 14. října 2022. 
  • Forma jednání: prezenční 
  • Místo konání prezenční formy konference: Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.  
  • Zahájení konference: čtvrtek 13. 10. 2022 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 (suterén). 
  • Ukončení konference: pátek 14. 10. 2022 v odpoledních hodinách. 

Bližší informace a přihlášku naleznete ZDE

*RE(START) pro zdraví a kondici

10 bodů – počítej pro každý den! 🙂

Projekt autorů naší katedry Leony a Vladislava Mužíkových

Cílem projektu je motivovat studenty a pedagogy ke zdravému životnímu stylu a zvýšení kondice. Vychází ze současných vědeckých poznatků a míří na faktory, které významně ovlivňují lidské zdraví. Deset jednoduchých pravidel Vám napoví, jak se starat o to nejcennější v životě člověka. Zkuste tedy počítat s námi každý den 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (re)start ke zdraví a kondici.

Více informací ZDE: