Mezinárodní letní škola „Outdoors in Czechia 2019“

Mezioborová konference Život ve zdraví 2019

Fórum kinantropologie 2019: vzdělávání v kinantropologii

Mezinárodní konference „Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives“  2018:

Konference Život ve zdraví 2018:

Konference Život ve zdraví 2017:

Konference 70 ve zdraví (2016)