Informace o přijímacím řízení zájemce nalezne na  https://www.ped.muni.cz/studium  a https://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Seznam povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů je dostupný na https://www.ped.muni.cz/studium/bc-a-mgr-studium/studijni-katalog

Talentové zkoušky z tělesné výchovy nejsou součástí přijímací zkoušky. Každý uchazeč však musí zvážit svůj zdravotní stav, protože povinnou součástí studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství pro MŠ je rovněž studium tělesné výchovy. Studenti musí splnit požadavky studijního programu v plném rozsahu. Ke studiu nemůže být přijat student osvobozený z tělesné výchovy nebo neplavec.