Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU Brno
Poříčí 31, 603 00 Brno
Telefon: +420 549 491642
Andrea Špačková (sekretářka)

E-mail: spackova@ped.muni.cz

Pedagogická fakulta MU Brno
Poříčí 7, 603 00 Brno
Telefon: +420 549 49 1111