Katedra v dřívějších letech koordinovala celostátní výzkumný projekt Zdravotně orientovaná tělesná výchova a účastnila mezinárodních projektů International comparison of physical education – concepts, problems, prospects (koordinátor projektu: Universität Basel), Bewegte Schule a Gesundheitswochen in der Schule (koordinátor projektu: E. M. A. Universität Greifswald).

V letech 2015–2011 byla katedra zapojená do řešení výzkumného záměru MŠMT ČR s názvem Škola a zdraví pro 21. století (identifikační kód: MSM002162242).

V letech 2013–2015 byla katedra pověřena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy koordinací celostátního Pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa).

Aktuálně je katedra zapojena do mezinárodní skupiny C.A.L.M.A.Z., spojující akademické pracovníky zabývající se tělesnou výchovou a geografií z různých evropských zemí. Oficiálními členy této skupiny jsou pracovníci pěti zemí: Slovinska, Dánska, Polska, Chorvatska a České republiky.

Významnou mezinárodní aktivitou katedry je účast v projektu MOBAK  (MOtorische BAsis Kompetenzen), který se orientuje na zkoumání pohybových kompetencí dětí. Tohoto projektu se účastní větší počet evropských zemí.

Katedra se dlouhodobě zabývá také výzkumem kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. V této oblasti průběžně řeší celou řadu navazujících  výzkumných a rozvojových projektů.

Konkrétní seznam projektů je dostupný z personálních stránek Masarykovy univerzity. Výstupy z projektů jsou uplatňovány ve veškeré výuce katedry.