Letní kurz Moravec

Zimní kurz Herlíkovice

Fórum kinantropologie

Dětský sportovní den – Jamaatletika

Mateřinky v Jungle parku

Letní škola Outdoors in Czechia

CŽV Paddleboardy

Prevence karcinomu prsu – Mamma HELP

Projekt HOBIT

Kurz první pomoci pro učitele

Výukový program 7A – 7x o alergii a astmatu

Spolupráce ÚPL PdF Olomouc + MU PdF Brno

Spolupráce s LF MU

Zahraniční návštěva – docent Stojan Kostanjevec

Přednáška v rámci studia – sdružení Mammahelp

Kurz první pomoci