•  
 
Studijní katalog

Studijní katalog


Studijní katalog je doporučeným studijním plánem Je určen pro co nejsnadnější průchod studiem. Najdete v něm seznam povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů a také doporučení, ve kterém semestru si je máte zapsat.

Předměty pro Váš obor povinné musíte splnit všechny, předměty povinně volitelné vybíráte z nabízených - zpravidla jeden z několika (pokud není v katalogu uvedeno jinak), volitelné předměty si vybíráte dle vašeho zájmu sami.

Plnění svých studijních povinností si můžete kontrolovat průběžně (i před SZZ) v aplikaci Kontrola průchodu studiem v IS MU kliknutím na tlačítko Zkontrolovat studium dle zaškrtnutých šablon.

Jak se ve studijním katalogu zorientovat:

Vyberte Vaši formu studia, program a obor a dostanete se na stránku s tabulkou vyplněnou předměty. Tabulka je rozdělena do semestrů. V každém semestru jsou většinou uvedeny povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Pokud některé předměty (např. povinně volitelné) uvedeny nejsou, nejsou pro dané období pro Váš obor vypsány.
Čtěte pokyny v záhlaví v katalogu i u jednotlivých předmětů!

Studijní katalog 2018/2019

Informacemi ve studijním katalogu 2018/2019 se řídí pouze studenti přijatí ke studiu v roce 2018. Studenti přijatí v předchozích letech využijí studijní katalog minulého roku.