Katedra pedagogiky

Učíme budoucí učitelky a učitele, jak rozvíjet sebe a druhé

 

Co je u nás nového

Bez popisku

Čeká mě asistentská praxe! Jak to udělat, aby mi to na praxi fungovalo? Podcast k praxi na škole

Rozhovor Lucie Škarkové, garantky asistenské praxe-asistent pedagoga s hostem Markétou Dobiášovou.

Markéta Dobiášová je asistent pedagoga pro speciální vzdělávání na gymnázium v Brně, trenérka sociálních a emočních dovedností pro hyperaktivní a neklidné děti (ADHD, PAS).
- Jak to udělat, aby to fungovalo?
- Co je vhodné mít na mysli, když takovou spolupráci začínáme?
- Jak může být moje spolupráce s asistentem pedagoga nebo s učitelem v roli studenta užitečná?
- Jak spolupracovat s dětmi, které mají poruchy pozornosti?

Podcast na Spotify

Vyšla nám nová studie v prestižním časopise European Journal of Teacher Education

Na katedře pedagogiky realizujeme excelentní výzkum. Dokládá to studie Petra Svojanovského a Jany Obrovské publikovaná v časopise EJTE, který má mimořádně náročné recenzní řízení (acceptance rate: 7%, impakt faktor 6,1).

Zohledňovat při výuce individuální vzdělávací potřeby všech žáků na druhém stupni základní školy je (nejen) pro začínající vyučující velká výzva. Výsledky výzkumu ukazují, jak provázející učitelé*ky pomáhají studujícím učitelství pracovat s rozmanitými vzdělávacími potřebami žáků v heterogenní třídě a pojmenovává konkrétní doporučení pro praxi.

"The article looks brilliant in print and I think that: (a) it makes a great contribution to the literature on mentoring, and (b) it provides an excellent example of how to conduct and report research."
prof. Anthony Clarke (University of British Columbia, Vancouver, Canada)

Newsletter 2/2024

Co je u nás nového?
O projektu Edustories, ve kterém chceme využít umělou inteligenci a virtuální realitu k rozvoji kompetencí a k řešení náročného chování ve třídě.

O podcastech Otevřené dveře ředitelny, kterými chceme budoucím učitelům a učitelkám, našim studujícím, přiblížit život školy z pohledu jejich vedení.

O přihlašování na Asistenské praxe a další aktuality k pokusnému ověřování.

Vyšlo druhé číslo newsletteru Učitelské praxe.

Newsletter

Bez popisku

Dostali jsme zelenou v projektu Edustories

Díky výstupům projektu Edustories si budou moci učitelé a učitelky natrénovat situace ve třídě, které již zažili a v minulosti nevěděli, jak je správně řešit nebo naopak situace, které by je mohly v budoucnu s žáky potkat a lépe se tak na svou profesní dráhu vyučujících připravit.

Věříme, že výstupy projektu podpoří pedagogy v produktivním zvládání náročných výchovných situací ve třídě a povedou ke zvyšování kvality pozitivního klima ve školních třídách.

Více o projektu Článek v Magazínu M

Bez popisku

Otevřené dveře ředitelny - další díl podcastu na Spotify

Rozhovory doc. Jany Kratochvílové, vedoucí katedry pedagogiky PdF MU, s řediteli a ředitelkami škol.  

Hostem druhé epizody je Zdeněk Brož, ředitel ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka.

Podcast na Spotify

Bez popisku

Cena MUNI Scientist pro Mgr. Janu Obrovskou, Ph.D.

Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. převzala Cenu MUNI Scientist za publikaci Obrovská, J., Svojanovský, P., Kratochvílová, J., Lojdová, K., Tůma, F., & Vlčková, K. (2023). Promises and challenges of differentiated instruction as pre-service teachers learn to address pupil diversity. Journal of Education for Teaching, 1-18.

Článek prezentuje výsledky tříletého etnografického projektu "Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů" podpořeného Grantovou agenturou ČR.

Řešitelka projektu děkuje celému týmu za spolupráci a vytrvalost!

Celý článek v Magazínu M

Bez popisku

Mapa profesního rozvoje studentů učitelství

Díky projektu studující hlouběji porozumí významu a přínosu učitelské propedeutiky a její provázanosti s oborovou didaktikou v pregraduální přípravě.

Mapa profesního rozvoje bude zpracována digitálně jako vizuální síť. Provázání předmětů ped-psy modulu spolu s didaktikou geografie v mapě profesního rozvoje bude představovat modelový příklad funkčně integrované pregraduální přípravy.

Více o projektu

Předchozí Následující

Všechny aktuality

Katedra pedagogiky připravuje vyučující pro budoucnost jako flexibilní profesionály ve vzdělávání, realizuje související výzkum a spolupracuje s partnerskými institucemi s cílem přispět ke kvalitě života ve školách a ve společnosti.

Katedra pedagogiky patří ke stěžejním katedrám Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, neboť se podílí na přípravě všech studentů fakulty. Její členové svou činnost staví na týmové práci, otevřenosti, zodpovědnosti, dobrých mezilidských vztazích a přístupu orientovaném na studenta. Směřují k udržitelné excelenci, která upřednostňuje kvalitu před kvantitou.

Pedagogicko-psychologický modul Standardy pro praxi Výzkumy na katedře

Katedra pedagogiky očima jiných

„Praxe a následný reflektivní seminář mi daly za celou dobu studia to nejdůležitější, co jsem pro začátek své učitelské kariéry potřeboval.“

Lukáš Mikl, ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL​

„Praxe mě naučila více o efektivní spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga. Naučila mě, jak je tato spolupráce přínosná pro obě strany.“

Blanka, studentka v bakalářekém studiu, ASISTENTSKÁ PRAXE - ASISTENT PEDAGOGA

„Teorie a praxe, dvě slova, která spolu souvisí. Díky praxi jsem zjistila, že mě práce s dětmi naplňuje, ujistila jsem se v tom, že učitelská profese je velmi zodpovědné povolání, které nemůže dělat kdokoli. Informace, které chci předat dále, zdokonalují i mě samou. Je to neustálý proces poznávání nových věcí a lidí.“

Šárka Blatná, absolventka UČITELSKÁ PRAXE

„Při nástupu do 1. ročníku bakalářského studia jsem věděl, že při svém budoucím zaměstnání chci ruský jazyk využívat, ale nechci se stát učitelem. Pedagogickou fakultu jsem si vybral právě proto, že jsem měl pouze kladné recenze a ohlasy na katedru ruského jazyka a literatury a jejich kvalitní výuku. Vše se ale změnilo okamžikem, kdy jsem absolvovala učitelskou praxi na základní škole.“

Tomáš, studující navazujícího magisterského studia, UČITELSKÁ PRAXE

„I learned so much through the discussions we had in class. Also the assignments we had to do were very interesting. The dynamics of the classes really made them enjoyable.“

José, Erasmus student INTRODUCTION INTO EDUCATION AND PSYCHOLOGY

„Probírá se opravdu to, s čím jsme se setkali v praxi, můžu se zeptat, když si nejsem jistá. My vlastně toto hodně řešíme i mimo školu spolu jako studenti, ale tady byl přítomen i didaktik a to bylo skvělý.“

Petr, Student magisterského stupně SEMINÁŘ K UČITELSKÉ PRAXI

„Velice si vážíme možnosti spolupracovat s Katedrou pedagogiky. Oceňujeme erudovaný přístup a expertízu členů katedry, vítáme studenty pedagogiky. Rádi otevíráme naše dveře společným projektům a výzkumům a těší nás možnosti spolupráce mezi naší školou, našimi zahraničními partnery (např. ve Finsku nebo USA) a Katedrou pedagogiky.“

Monika Mandelíčková, KOORDINÁTORKA LABORATORNÍ ŠKOLY LABYRINTH, BRNO
Předchozí Následující

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info