Časté dotazy a kontakty k učitelským praxím

Časté dotazy

Musím nastoupit na Učitelskou praxi v den, který je stanoven fakultou?​

 • Pokud praxi budete vykonávat na fakultní škole, pak ano – buďte přítomni v 7:45 v budově školy. Škola všechny studenty*studentky seznámí s dokumenty, které se týkají Vašeho působení na škole. Mohou zde být i studující jiného typu praxí.
 • Pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit, neprodleně o tom informujte školu (provázejícího učitele*učitelku nebo garanta*garantku) a zároveň kontaktujte nás, oddělení praxí na Katedře pedagogiky (pedpraxe@ped.muni.cz). ​

V den úvodní schůzky na školu mám povinné semináře, kde nesmím chybět. Jak mám postupovat?​

 • Pokud máte v tento den ráno/dopoledne výuku s povinnou docházkou, tak Vám bude absence omluvena, nemusíte se omlouvat (zařizujeme my prostřednictví proděkanů pro studium).​

Je třeba se provázejícímu učiteli*učitelce, který nás má na starost na škole, nějak ozvat?​

 • Pokud jste si vybrali a přihlásili na vypsanou nabídku fakultní školy, pak už se provázejícímu učiteli*učitelce nemusíte nijak hlásit. Je ale potřeba, abyste se zúčastnili úvodního setkání ve škole. Hlaste se u garanta*garantky praxí nebo u provázejícího učitele*učitelky, která je napsána v nabídce, kam jste se přihlásili a byla Vám potvrzena. ​

Jak si domluvit praxi s provázejícím učitelem*učitelkou na celý semestr?​

 • Doporučujeme přinést si vytištěný rozvrh. Je to přehlednější pro Vás i učitele*učitelku. Můžete si společně vše vyznačit, než se brouzdat online ve Vašem mobilu. #papir#tuzka#jejistota​

Pokud jsem na studijním pobytu v zahraničí, registruji si školu pro praxi v semestru, kdy jsem na pobytu?​

 • Ne, školu si v ISu neregistrujete. Před odjezdem na studijní pobyt kontaktujte vyučujícího předmětu a domluvte se, jak postupovat – praxi je možné vykonat i v zahraničí, pokud je rozsah a náplň praxe obdobná jako při jejím vykonání v ČR. ​

Co mám dělat, když se ve škole nevyučuje tolik hodin mého předmětu, abych mohl*a splnit stanovený počet hodin výuky? ​

 • Studující oborů, jejichž časová dotace ve škole je nízká (např. 1 hodina OV týdně), nemají někdy možnost požadované penzum hodin z nějakého důvodu odučit (např. provázející učitel vyučuje OV jen v jedné třídě). Mohou proto stanovený počet hodin výuky kompenzovat dle možností jinou přímou pedagogickou činností (např. více hodinami tandemové výuky než samostatné výuky, výukou u jiného než provázejícího učitele, podílením se na výuce jiného předmětu v roli asistenta pedagoga, individuálním či skupinovým doučováním žáků, pomoc v družině, pomoc s výukou na prvním stupni apod).

Co znamenají zkratky používané na webu?

 • UP1 – Učitelská praxe 1 (a další čísla)
 • PU – Provázející učitel*učitelka
 • FŠ – Fakultní škola
 • PREZ – Prezenční studium
 • KOMBI – Kombinované (dálkové) studium

Mám ještě dotazy ohledně praxí, na koho se mám obrátit?​

 • S administrací a přihlašováním na praxe vám může pomoct Denisa Foltová, s UP1 či ohledně Seminářů k praxi Petr Svojanovský a ohledně UP2 a UP3 jsou tu pro vás vyučující předmětu z oborové katedry (viz sylabus předmětu)​.

Kontakty

Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.


kancelář: bud. D/3014
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6929
e‑mail:

Garant učitelských praxí. Obracejte se na mě s dotazy k UP1 či ohledně Seminářů k praxi. V případě dotazů na UP2 a UP3 jsou tu pro vás vyučující předmětu z oborové katedry (viz sylabus předmětu)​.

Dana Jakubjanská, DiS.


kancelář: 5022
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3724
e‑mail:

Koordinátorka učitelských praxí. Obracejte se na mě s dotazy k administraci a přihlašování na praxe.
     

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info