This post is also available in: en

Katedra pedagogiky připravuje učitele pro budoucnost jako flexibilní profesionály ve vzdělávání, realizuje související výzkum a spolupracuje s partnerskými institucemi s cílem přispět ke kvalitě života ve školách a ve společnosti.

Katedra pedagogiky patří ke stěžejním katedrám Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, neboť se podílí na přípravě všech studentů fakulty. Její členové svou činnost staví na týmové práci, otevřenosti, zodpovědnosti, dobrých mezilidských vztazích a přístupu orientovaném na studenta. Směřují k udržitelné excelenci, která upřednostňuje kvalitu před kvantitou.

Obsáhlejší představení naší katedry můžete zhlédnout zde.

Vybrané předměty

DR0001 How to conduct excellent qualitative research

SZ6023 Výchova nadaných žáků

SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky

SZ6000 Úvod do pedagogiky a psychologie

Katedra pedagogiky očima jiných

face-head-woman-female-icon-1

Monika Mandelíčková

Koordinátorka laboratorní školy Labyrinth, Brno

This post is also available in: en

Velice si vážíme možnosti spolupracovat s Katedrou pedagogiky. Oceňujeme
erudovaný přístup a expertízu členů katedry, vítáme studenty pedagogiky.
Rádi otevíráme naše dveře společným projektům a výzkumům a těší nás
možnosti spolupráce mezi naší školou, našimi zahraničními partnery
(např. ve Finsku nebo USA) a Katedrou pedagogiky.

profile-male

Student magisterského stupně

Seminář k učitelské praxi

This post is also available in: en

Probírá se opravdu to, s čím jsme se setkali v praxi, můžu se zeptat, když si nejsem jistá. My vlastně toto hodně řešíme i mimo školu spolu jako studenti, ale tady byl přítomen i didaktik a to bylo skvělý.

avatar_item

Šárka Blatná

Učitelská praxe

This post is also available in: en

Teorie a praxe, dvě slova, která spolu souvisí. Při nástupu do 1. ročníku bakalářského studia jsem věděla, že při svém budoucím zaměstnání chci ruský jazyk využívat, ale nechci se stát učitelkou. Pedagogickou fakultu jsem si vybrala právě proto, že jsem měla pouze kladné recenze a ohlasy na katedru ruského jazyka a literatury a jejich kvalitní výuku. Vše se ale změnilo okamžikem, kdy jsem absolvovala učitelskou praxi na základní škole. Díky praxi jsem zjistila, že mě práce s dětmi naplňuje a chtěla bych, aby práce s dětmi se stala hlavní náplní mého zaměstnání. Po absolvování praxe, jsem se ujistila v tom, že učitelská profese je velmi zodpovědné povolání, které nemůže dělat kdokoli. Informace, které chci předat dále, zdokonalují i mě samou. Je to neustálý proces poznávání nových věcí a lidí.

face-head-woman-female-icon-1

Erasmus student

Introduction into Education and Psychology

This post is also available in: en

I learned so much through the discussions we had in class. Also the assignments we had to do were very interesting. The dynamics of the classes really made them enjoyable.

profile-male

Lukáš Mikl

Začínající učitel

This post is also available in: en

“Praxe a následný reflektivní seminář mi daly za celou dobu studia to nejdůležitější, co jsem pro začátek své učitelské kariéry potřeboval.”